tamthientam

  • Cổ đông lớn của HSG tiếp tục thoái vốn

    Cổ đông lớn của HSG tiếp tục thoái vốn

    - 20/05/2018 10:27 0

    Cổ đông lớn có liên quan đến ông Hoàng Đức Huy, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen vừa thông báo đăng ký thoái vốn toàn bộ tại HSG...