Thaco dự kiến phát hành cổ phiếu riêng lẻ giá trị gần 4.000 tỷ đồng

Với đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ này, Thaco sẽ sửa đổi điều lệ và đăng ký tăng vốn điều lệ lên 16.950 tỷ đồng...

JC&C dự kiến nâng tỷ lệ sở hữu của mình tại Thaco từ 25,23% lên 26,57%

Thủy Tiên

12/02/2019 22:08

Công ty Cổ phần Ôtô Trường Hải (Thaco) vừa công bố quyết định của Hội đồng quản trị về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Theo đó, Thaco sẽ xin ý kiến cổ đông về việc phát hành 30.304.143 cổ phiếu cho cổ đông chiến lược là Công ty Jardine Cycle & Carriage (JC&C).

Số lượng cổ phiếu phát hành đợt này bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành. Dự kiến, thời gian phát hành sẽ diễn ra ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty.

Với giá mỗi cổ phiếu là 128.500 đồng thì tổng khối lượng vốn mà Thaco muốn huy động sẽ lên tới 3.894 tỷ đồng. Và nếu mua thành công toàn bộ số cổ phiếu trên, JC&C sẽ nâng tỷ lệ sở hữu của mình từ 25,23% lên 26,57%.

Được biết, mục đích của đợt phát hành cổ phiếu này nhằm tăng vốn điều lệ, bổ sung nguồn vốn cho công ty để thực hiện các kế hoạch đầu tư, kinh doanh. Năm 2019, Thaco có kế hoạch chi đầu tư lên tới 14.077 tỷ đồng bao gồm đầu tư sản xuất kinh doanh ôtô 5.964 tỷ đồng; đầu tư hạ tầng, khu công nghiệp, đô thị 3.359 tỷ đồng; đầu tư lĩnh vực nông nghiệp 4.754 tỷ đồng.

Ngoài nguồn vốn từ phát hành cổ phiếu mới thì công ty sẽ dùng khoản lợi nhuận giữ lại và khấu hao 10.183 tỷ đồng để hoàn thành kế hoạch đầu tư trong năm.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2018, Thaco ghi nhận 39.800 tỷ đồng doanh thu thuần hợp nhất và 4.300 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng lần lượt 13% và 29% so với cùng kỳ 2017. 

Tính đến thời điểm ngày 30/9/2018, tổng tài sản của Thaco tăng thêm gần 6.700 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Trong đó, khoản mục đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng 2.217 tỷ đồng, đến từ công tác mua 221.688 trái phiếu chuyển đổi của Công ty Cổ phần Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico – mã chứng khoán HNG).