thamhutthuongmailontu

  • Việt Nam ngày càng thâm hụt thương mại lớn với Hàn Quốc

    Việt Nam ngày càng thâm hụt thương mại lớn với Hàn Quốc

    - 25/03/2018 15:26 0

    Số lượng các doanh nghiệp Việt Nam có hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu với Hàn Quốc trong năm 2017 là hơn 19.000 doanh nghiệp, trong khi đó trong năm 2013, con số này là 10.900...