thanhphoma

  • Đóng cửa nhà máy ở Trung Quốc, Samsung để lại

    Đóng cửa nhà máy ở Trung Quốc, Samsung để lại "thành phố ma"

    - 12/12/2019 12:37 0

    Suốt gần ba thập kỷ, các cơ sở kinh doanh quanh khu tổ hợp Jinxinda được hưởng lợi từ hàng nghìn công nhân làm việc cho nhà máy rộng hơn 120.000 m2 của Samsung...