thatthungansach

  • Quản lý đất đai sau cổ phần hóa: Tránh làm thất thu ngân sách

    Quản lý đất đai sau cổ phần hóa: Tránh làm thất thu ngân sách

    - 22/08/2019 09:46 0

    Nhiều hạn chế, bất cập trong quản lý, sử dụng đất sau cổ phần hoá nếu không được quản lý chặt chẽ sẽ làm lãng phí nguồn lực đất đai, gây thất thu ngân sách...