10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới

Năm nay là năm thứ tư liên tiếp Singapore được xế hạng là thành phố đắt dỏ nhất thế giới...

Bình Minh

12/04/2017 18:57


<b>1. Singapore</b><br><br>Giá trung bình một ổ bánh mì: 3,55 USD<br>Giá trung bình một chai rượu vang: 23,68 USD<br>Giá trung bình một lít xăng: 1,44 USD<br>

1. Singapore

Giá trung bình một ổ bánh mì: 3,55 USD
Giá trung bình một chai rượu vang: 23,68 USD
Giá trung bình một lít xăng: 1,44 USD

<b>2. Hồng Kông</b><br><br>Giá trung bình một ổ bánh mì: 4,61 USD<br>Giá trung bình một chai rượu vang: 15,72 USD<br>Giá trung bình một lít xăng: 1,73 USD

2. Hồng Kông

Giá trung bình một ổ bánh mì: 4,61 USD
Giá trung bình một chai rượu vang: 15,72 USD
Giá trung bình một lít xăng: 1,73 USD

<b>3. Zurich, Thụy Sỹ</b><br><br>Giá trung bình một ổ bánh mì: 5,66 USD<br>Giá trung bình một chai rượu vang: 14,17 USD<br>Giá trung bình một lít xăng: 1,49 USD<br>

3. Zurich, Thụy Sỹ

Giá trung bình một ổ bánh mì: 5,66 USD
Giá trung bình một chai rượu vang: 14,17 USD
Giá trung bình một lít xăng: 1,49 USD

<b>4. Tokyo, Nhật Bản</b><br><br>Giá trung bình một ổ bánh mì: 7,41 USD<br>Giá trung bình một chai rượu vang: 11,89 USD<br>Giá trung bình một lít xăng: 1,24 USD<br>

4. Tokyo, Nhật Bản

Giá trung bình một ổ bánh mì: 7,41 USD
Giá trung bình một chai rượu vang: 11,89 USD
Giá trung bình một lít xăng: 1,24 USD

<b>5. Osaka, Nhật Bản</b><br><br>Giá trung bình một ổ bánh mì: 5,91 USD<br>Giá trung bình một chai rượu vang: 13,33 USD<br>Giá trung bình một lít xăng: 1,18 USD

5. Osaka, Nhật Bản

Giá trung bình một ổ bánh mì: 5,91 USD
Giá trung bình một chai rượu vang: 13,33 USD
Giá trung bình một lít xăng: 1,18 USD

<b>6. Seoul, Hàn Quốc</b><br><br>Giá trung bình một ổ bánh mì: 14,82 USD<br>Giá trung bình một chai rượu vang: 26,54 USD<br>Giá trung bình một lít xăng: 1,28 USD

6. Seoul, Hàn Quốc

Giá trung bình một ổ bánh mì: 14,82 USD
Giá trung bình một chai rượu vang: 26,54 USD
Giá trung bình một lít xăng: 1,28 USD

<b>7. Geneva, Thụy Sỹ</b><br><br>Giá trung bình một ổ bánh mì: 6,62 USD<br>Giá trung bình một chai rượu vang: 8,20 USD<br>Giá trung bình một lít xăng: 1,52 USD<br>

7. Geneva, Thụy Sỹ

Giá trung bình một ổ bánh mì: 6,62 USD
Giá trung bình một chai rượu vang: 8,20 USD
Giá trung bình một lít xăng: 1,52 USD

<b>8. Paris, Pháp</b><br><br>Giá trung bình một ổ bánh mì: 6,81 USD<br>Giá trung bình một chai rượu vang: 10,35 USD<br>Giá trung bình một lít xăng: 1,45 USD<br>

8. Paris, Pháp

Giá trung bình một ổ bánh mì: 6,81 USD
Giá trung bình một chai rượu vang: 10,35 USD
Giá trung bình một lít xăng: 1,45 USD

<b>9. New York, Mỹ</b><br><br>Giá trung bình một ổ bánh mì: 7,95 USD<br>Giá trung bình một chai rượu vang: 14,74 USD<br>Giá trung bình một lít xăng: 0,61 USD<br>

9. New York, Mỹ

Giá trung bình một ổ bánh mì: 7,95 USD
Giá trung bình một chai rượu vang: 14,74 USD
Giá trung bình một lít xăng: 0,61 USD

Mới đây, bộ phận nghiên cứu kinh tế Economist Intelligence Unit (EIU) thuộc tờ The Economist đã công bố báo cáo thường niên mang tên Worldwide Cost of Living Survey về chi phí sinh hoạt của các thành phố trên thế giới năm 2017.<br><br>Để thực hiện xếp hạng này, EIU đã so sánh giá cả hơn 400 sản phẩm và dịch vụ tại các thành phố trên khắp thế giới, bao gồm đồ ăn, đồ uống, quần áo, đồ gia dụng, đi lại… Mỗi thành phố được xếp hạng dựa trên tương quan so sánh với thành phố New York của Mỹ về Chỉ số Giá cả sinh hoạt thế giới (WCOL). Trong đó New York được gán mức điểm tham chiếu là 100 điểm, còn điểm của các thành phố khác được tính bằng cách cộng/trừ thêm 1 điểm tùy theo mỗi 1% tăng/giảm về chi phí sinh hoạt so với New York.<br><br>Kết quả, các thành phố của châu Á thống lĩnh danh sách này, trong đó Singapore và Hồng Kông chiếm hai vị trí cao nhất. Ở vị trí thứ 9, New York là thành phố duy nhất của Mỹ có chân trong top 10 của xếp hạng.<br><br>Sau đây là 10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới năm 2017 theo xếp hạng của EIU:<br><br><b>10. Copenhagen, Đan Mạch</b><br><br>Giá trung bình một ổ bánh mì: 3,55 USD<br>Giá trung bình một chai rượu vang: 12,87 USD<br>Giá trung bình một lít xăng: 1,63 USD

Mới đây, bộ phận nghiên cứu kinh tế Economist Intelligence Unit (EIU) thuộc tờ The Economist đã công bố báo cáo thường niên mang tên Worldwide Cost of Living Survey về chi phí sinh hoạt của các thành phố trên thế giới năm 2017.

Để thực hiện xếp hạng này, EIU đã so sánh giá cả hơn 400 sản phẩm và dịch vụ tại các thành phố trên khắp thế giới, bao gồm đồ ăn, đồ uống, quần áo, đồ gia dụng, đi lại… Mỗi thành phố được xếp hạng dựa trên tương quan so sánh với thành phố New York của Mỹ về Chỉ số Giá cả sinh hoạt thế giới (WCOL). Trong đó New York được gán mức điểm tham chiếu là 100 điểm, còn điểm của các thành phố khác được tính bằng cách cộng/trừ thêm 1 điểm tùy theo mỗi 1% tăng/giảm về chi phí sinh hoạt so với New York.

Kết quả, các thành phố của châu Á thống lĩnh danh sách này, trong đó Singapore và Hồng Kông chiếm hai vị trí cao nhất. Ở vị trí thứ 9, New York là thành phố duy nhất của Mỹ có chân trong top 10 của xếp hạng.

Sau đây là 10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới năm 2017 theo xếp hạng của EIU:

10. Copenhagen, Đan Mạch

Giá trung bình một ổ bánh mì: 3,55 USD
Giá trung bình một chai rượu vang: 12,87 USD
Giá trung bình một lít xăng: 1,63 USD