14:02 - Thứ Tư, 25/12/2013

15 bộ phim có doanh thu phòng vé “khủng” nhất năm 2013

Danh sách 15 bộ phim có doanh thu phòng vé toàn cầu cao nhất thế giới năm nay do trang Business Insider giới thiệu...

An Huy
<b>15.

Hãng phim: Warner Bros.
Ngày khởi chiếu: 13/12
Chi phí ước tính:  225 triệu USD
Doanh thu tại Mỹ: 127,5 triệu USD
Doanh thu toàn cầu: 403,8 triệu USD
(Nguồn: Box Office Mojo)" title="15. "The Hobbit: The Desolation Of Smaug" (tựa Việt: “Người Hobbit: Đại chiến với rồng lửa”)

Hãng phim: Warner Bros.
Ngày khởi chiếu: 13/12
Chi phí ước tính:  225 triệu USD
Doanh thu tại Mỹ: 127,5 triệu USD
Doanh thu toàn cầu: 403,8 triệu USD
(Nguồn: Box Office Mojo)" width="660px" />

15. "The Hobbit: The Desolation Of Smaug" (tựa Việt: “Người Hobbit: Đại chiến với rồng lửa”)

Hãng phim: Warner Bros.
Ngày khởi chiếu: 13/12
Chi phí ước tính:  225 triệu USD
Doanh thu tại Mỹ: 127,5 triệu USD
Doanh thu toàn cầu: 403,8 triệu USD
(Nguồn: Box Office Mojo)

<b>14.

Hãng phim: Warner Bros.
Ngày khởi chiếu: 12/7
Chi phí ước tính: 190 triệu USD
Doanh thu tại Mỹ: 101,8 triệu USD
Doanh thu toàn cầu: 407,6 triệu USD
 (Nguồn: Box Office Mojo)" title="14. "Pacific Rim"(tựa Việt: “Trận chiến Thái Bình Dương”)

Hãng phim: Warner Bros.
Ngày khởi chiếu: 12/7
Chi phí ước tính: 190 triệu USD
Doanh thu tại Mỹ: 101,8 triệu USD
Doanh thu toàn cầu: 407,6 triệu USD
 (Nguồn: Box Office Mojo)" width="660px" />

14. "Pacific Rim"(tựa Việt: “Trận chiến Thái Bình Dương”)

Hãng phim: Warner Bros.
Ngày khởi chiếu: 12/7
Chi phí ước tính: 190 triệu USD
Doanh thu tại Mỹ: 101,8 triệu USD
Doanh thu toàn cầu: 407,6 triệu USD
 (Nguồn: Box Office Mojo)

13.
Hãng phim: 20th Century Fox
Ngày khởi chiếu: 26/7
Chi phí ước tính: 120 triệu USD
Doanh thu tại Mỹ: 132,6 triệu USD
Doanh thu toàn cầu: 414,8 triệu USD
(Nguồn: Box Office Mojo)" title="13. "The Wolverine"(tựa Việt: “Người sói”)

Hãng phim: 20th Century Fox
Ngày khởi chiếu: 26/7
Chi phí ước tính: 120 triệu USD
Doanh thu tại Mỹ: 132,6 triệu USD
Doanh thu toàn cầu: 414,8 triệu USD
(Nguồn: Box Office Mojo)" width="660px" />

13. "The Wolverine"(tựa Việt: “Người sói”)

Hãng phim: 20th Century Fox
Ngày khởi chiếu: 26/7
Chi phí ước tính: 120 triệu USD
Doanh thu tại Mỹ: 132,6 triệu USD
Doanh thu toàn cầu: 414,8 triệu USD
(Nguồn: Box Office Mojo)

<b>12.

Hãng phim: Paramount
Ngày khởi chiếu: 16/5
Chi phí ước tính: 190 triệu USD
Doanh thu tại Mỹ: 228,8 triệu USD
Doanh thu toàn cầu: 467,4 triệu USD
(Nguồn: Box Office Mojo)" title="12. "Star Trek Into Darkness" (tựa Việt: “Chìm vào bóng tối”)

Hãng phim: Paramount
Ngày khởi chiếu: 16/5
Chi phí ước tính: 190 triệu USD
Doanh thu tại Mỹ: 228,8 triệu USD
Doanh thu toàn cầu: 467,4 triệu USD
(Nguồn: Box Office Mojo)" width="660px" />

12. "Star Trek Into Darkness" (tựa Việt: “Chìm vào bóng tối”)

Hãng phim: Paramount
Ngày khởi chiếu: 16/5
Chi phí ước tính: 190 triệu USD
Doanh thu tại Mỹ: 228,8 triệu USD
Doanh thu toàn cầu: 467,4 triệu USD
(Nguồn: Box Office Mojo)

<b>11.

Hãng phim: Disney
Ngày khởi chiếu: 8/3
Chi phí ước tính: 215 triệu USD
Doanh thu tại Mỹ: 234,9 triệu USD
Doanh thu toàn cầu: 493,3 triệu USD
(Nguồn: Box Office Mojo)" title="11. "Oz the Great and Powerful" (tựa Việt: “Lạc vào xứ Oz vĩ đại và quyền năng”)

Hãng phim: Disney
Ngày khởi chiếu: 8/3
Chi phí ước tính: 215 triệu USD
Doanh thu tại Mỹ: 234,9 triệu USD
Doanh thu toàn cầu: 493,3 triệu USD
(Nguồn: Box Office Mojo)" width="660px" />

11. "Oz the Great and Powerful" (tựa Việt: “Lạc vào xứ Oz vĩ đại và quyền năng”)

Hãng phim: Disney
Ngày khởi chiếu: 8/3
Chi phí ước tính: 215 triệu USD
Doanh thu tại Mỹ: 234,9 triệu USD
Doanh thu toàn cầu: 493,3 triệu USD
(Nguồn: Box Office Mojo)

<b>10.

Hãng phim: Paramount
Ngày khởi chiếu: 21/6
Chi phí ước tính: 190 triệu USD
Doanh thu tại Mỹ: 202,4 triệu USD
Doanh thu toàn cầu: 540 triệu USD
(Nguồn: Box Office Mojo)" title="10. "World War Z” (tựa Việt: “Chiến tranh thế giới Z”)

Hãng phim: Paramount
Ngày khởi chiếu: 21/6
Chi phí ước tính: 190 triệu USD
Doanh thu tại Mỹ: 202,4 triệu USD
Doanh thu toàn cầu: 540 triệu USD
(Nguồn: Box Office Mojo)" width="660px" />

10. "World War Z” (tựa Việt: “Chiến tranh thế giới Z”)

Hãng phim: Paramount
Ngày khởi chiếu: 21/6
Chi phí ước tính: 190 triệu USD
Doanh thu tại Mỹ: 202,4 triệu USD
Doanh thu toàn cầu: 540 triệu USD
(Nguồn: Box Office Mojo)

<b>9.

Hãng phim: DreamWorks Animation
Ngày khởi chiếu: 22/3
Chi phí ước tính: 135 triệu USD
Doanh thu tại Mỹ: 187,2 triệu USD
Doanh thu toàn cầu: 587,2 triệu USD
(Nguồn: Box Office Mojo)" title="9. "The Croods" (tựa Việt: “Cuộc phiêu lưu của nhà Croods”)

Hãng phim: DreamWorks Animation
Ngày khởi chiếu: 22/3
Chi phí ước tính: 135 triệu USD
Doanh thu tại Mỹ: 187,2 triệu USD
Doanh thu toàn cầu: 587,2 triệu USD
(Nguồn: Box Office Mojo)" width="660px" />

9. "The Croods" (tựa Việt: “Cuộc phiêu lưu của nhà Croods”)

Hãng phim: DreamWorks Animation
Ngày khởi chiếu: 22/3
Chi phí ước tính: 135 triệu USD
Doanh thu tại Mỹ: 187,2 triệu USD
Doanh thu toàn cầu: 587,2 triệu USD
(Nguồn: Box Office Mojo)

<b>8.

Hãng phim: Disney
Ngày khởi chiếu: 8/11
Chi phí ước tính: 170 triệu USD
Doanh thu tại Mỹ: 200,8 triệu USD
Doanh thu toàn cầu: 627,1 triệu USD
(Nguồn: Box Office Mojo)" title="8. "Thor: The Dark World"(tựa Việt: “Thor: Thế giới bóng tối”)

Hãng phim: Disney
Ngày khởi chiếu: 8/11
Chi phí ước tính: 170 triệu USD
Doanh thu tại Mỹ: 200,8 triệu USD
Doanh thu toàn cầu: 627,1 triệu USD
(Nguồn: Box Office Mojo)" width="660px" />

8. "Thor: The Dark World"(tựa Việt: “Thor: Thế giới bóng tối”)

Hãng phim: Disney
Ngày khởi chiếu: 8/11
Chi phí ước tính: 170 triệu USD
Doanh thu tại Mỹ: 200,8 triệu USD
Doanh thu toàn cầu: 627,1 triệu USD
(Nguồn: Box Office Mojo)

<b>7.

Hãng phim: Warner Bros.
Ngày khởi chiếu: 4/10
Chi phí ước tính: 100 triệu USD
Doanh thu tại Mỹ: 253.6 triệu USD
Doanh thu toàn cầu: 652,3 triệu USD
(Nguồn: Box Office Mojo)" title="7. "Gravity" (tựa Việt: “Cuộc chiến không trọng lực”)

Hãng phim: Warner Bros.
Ngày khởi chiếu: 4/10
Chi phí ước tính: 100 triệu USD
Doanh thu tại Mỹ: 253.6 triệu USD
Doanh thu toàn cầu: 652,3 triệu USD
(Nguồn: Box Office Mojo)" width="660px" />

7. "Gravity" (tựa Việt: “Cuộc chiến không trọng lực”)

Hãng phim: Warner Bros.
Ngày khởi chiếu: 4/10
Chi phí ước tính: 100 triệu USD
Doanh thu tại Mỹ: 253.6 triệu USD
Doanh thu toàn cầu: 652,3 triệu USD
(Nguồn: Box Office Mojo)

<b>6.

Hãng phim: Warner Bros.
Ngày khởi chiếu: 14/6
Chi phí ước tính: 225 triệu USD
Doanh thu tại Mỹ: 291 triệu USD
Doanh thu toàn cầu: 662,8 triệu USD
(Nguồn: Box Office Mojo)" title="6. "Man of Steel" (tựa Việt: “Người thép”)

Hãng phim: Warner Bros.
Ngày khởi chiếu: 14/6
Chi phí ước tính: 225 triệu USD
Doanh thu tại Mỹ: 291 triệu USD
Doanh thu toàn cầu: 662,8 triệu USD
(Nguồn: Box Office Mojo)" width="660px" />

6. "Man of Steel" (tựa Việt: “Người thép”)

Hãng phim: Warner Bros.
Ngày khởi chiếu: 14/6
Chi phí ước tính: 225 triệu USD
Doanh thu tại Mỹ: 291 triệu USD
Doanh thu toàn cầu: 662,8 triệu USD
(Nguồn: Box Office Mojo)

<b>5.

Hãng phim: Disney
Ngày khởi chiếu: 21/6
Chi phí ước tính: n/a
Doanh thu tại Mỹ: 268,5 triệu USD
Doanh thu toàn cầu: 743,6 triệu USD
(Nguồn: Box Office Mojo)" title="5. "Monsters University" (tựa Việt: “Lò đào tạo quái vật”)

Hãng phim: Disney
Ngày khởi chiếu: 21/6
Chi phí ước tính: n/a
Doanh thu tại Mỹ: 268,5 triệu USD
Doanh thu toàn cầu: 743,6 triệu USD
(Nguồn: Box Office Mojo)" width="660px" />

5. "Monsters University" (tựa Việt: “Lò đào tạo quái vật”)

Hãng phim: Disney
Ngày khởi chiếu: 21/6
Chi phí ước tính: n/a
Doanh thu tại Mỹ: 268,5 triệu USD
Doanh thu toàn cầu: 743,6 triệu USD
(Nguồn: Box Office Mojo)

<b>4.

Hãng phim: Lionsgate
Ngày khởi chiếu: 22/11
Chi phí ước tính: 130 triệu USD
Doanh thu tại Mỹ: 371,7 triệu USD
Doanh thu toàn cầu: 765,3 triệu USD
(Nguồn: Box Office Mojo)" title="4. "The Hunger Games: Catching Fire" (tựa Việt: “Đấu trường sinh tử 2”)

Hãng phim: Lionsgate
Ngày khởi chiếu: 22/11
Chi phí ước tính: 130 triệu USD
Doanh thu tại Mỹ: 371,7 triệu USD
Doanh thu toàn cầu: 765,3 triệu USD
(Nguồn: Box Office Mojo)" width="660px" />

4. "The Hunger Games: Catching Fire" (tựa Việt: “Đấu trường sinh tử 2”)

Hãng phim: Lionsgate
Ngày khởi chiếu: 22/11
Chi phí ước tính: 130 triệu USD
Doanh thu tại Mỹ: 371,7 triệu USD
Doanh thu toàn cầu: 765,3 triệu USD
(Nguồn: Box Office Mojo)

<b>3.

Hãng phim: Universal
Ngày khởi chiếu: 24/5
Chi phí ước tính:  160 triệu USD
Doanh thu tại Mỹ: 238,7 triệu USD
Doanh thu toàn cầu: 788,7 triệu USD
(Nguồn: Box Office Mojo)" title="3. "Fast & Furious 6" (tựa Việt: “Quá nhanh quá nguy hiểm 6”)

Hãng phim: Universal
Ngày khởi chiếu: 24/5
Chi phí ước tính:  160 triệu USD
Doanh thu tại Mỹ: 238,7 triệu USD
Doanh thu toàn cầu: 788,7 triệu USD
(Nguồn: Box Office Mojo)" width="660px" />

3. "Fast & Furious 6" (tựa Việt: “Quá nhanh quá nguy hiểm 6”)

Hãng phim: Universal
Ngày khởi chiếu: 24/5
Chi phí ước tính:  160 triệu USD
Doanh thu tại Mỹ: 238,7 triệu USD
Doanh thu toàn cầu: 788,7 triệu USD
(Nguồn: Box Office Mojo)

<b>2.

Hãng phim: Universal
Ngày khởi chiếu: 3/7
Chi phí ước tính: 76 triệu USD
Doanh thu tại Mỹ: 367,5 triệu USD
Doanh thu toàn cầu: 918,5 triệu USD
(Nguồn: Box Office Mojo)" title="2. "Despicable Me 2" (tựa Việt: “Kẻ cắp mặt trăng 2”)

Hãng phim: Universal
Ngày khởi chiếu: 3/7
Chi phí ước tính: 76 triệu USD
Doanh thu tại Mỹ: 367,5 triệu USD
Doanh thu toàn cầu: 918,5 triệu USD
(Nguồn: Box Office Mojo)" width="660px" />

2. "Despicable Me 2" (tựa Việt: “Kẻ cắp mặt trăng 2”)

Hãng phim: Universal
Ngày khởi chiếu: 3/7
Chi phí ước tính: 76 triệu USD
Doanh thu tại Mỹ: 367,5 triệu USD
Doanh thu toàn cầu: 918,5 triệu USD
(Nguồn: Box Office Mojo)

<b>1.

Hãng phim: Disney
Ngày khởi chiếu: 3/5
Chi phí ước tính:  200 triệu USD
Doanh thu tại Mỹ: 409 triệu USD
Doanh thu toàn cầu: 1,2 tỷ USD
(Nguồn: Box Office Mojo)" title="1. "Iron Man 3" (tựa Việt: “Người sắt 3”)

Hãng phim: Disney
Ngày khởi chiếu: 3/5
Chi phí ước tính:  200 triệu USD
Doanh thu tại Mỹ: 409 triệu USD
Doanh thu toàn cầu: 1,2 tỷ USD
(Nguồn: Box Office Mojo)" width="660px" />

1. "Iron Man 3" (tựa Việt: “Người sắt 3”)

Hãng phim: Disney
Ngày khởi chiếu: 3/5
Chi phí ước tính:  200 triệu USD
Doanh thu tại Mỹ: 409 triệu USD
Doanh thu toàn cầu: 1,2 tỷ USD
(Nguồn: Box Office Mojo)

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết.