Bản tuyên bố “yểu mệnh” của ASEAN về biển Đông

Chỉ vài giờ sau khi lên tiếng mạnh mẽ về căng thẳng gia tăng trên biển Đông, tuyên bố của ASEAN bị rút lại...

Hội nghị ngoại trưởng ASEAN - Trung Quốc tại Ngũ Tây, Trung Quốc ngày 14/6 - Ảnh: Reuters.