Chùm ảnh Obama phát biểu từ biệt người dân Mỹ

Ngày 10/1 tại Chicago, Tổng thống Mỹ Barack OBama đã có bài phát biểu từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ kéo dài 8 năm...

Thăng Điệp

11/01/2017 17:00


<font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">Ông Obama vẫy tay chào sau khi kết thúc buổi lễ - Ảnh: Reuters.</span></font>

Ông Obama vẫy tay chào sau khi kết thúc buổi lễ - Ảnh: Reuters.

<font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">Một phụ nữ dành cho ông Obama cái ôm thắm thiết như một lời từ biệt với Tổng thống - Ảnh: Reuters.</span></font>

Một phụ nữ dành cho ông Obama cái ôm thắm thiết như một lời từ biệt với Tổng thống - Ảnh: Reuters.

<font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">Ông Obama và vợ trên sân khâu sau khi kết thúc bài phát biểu khép lại nhiệm kỳ - Ảnh: Reuters.</span></font>

Ông Obama và vợ trên sân khâu sau khi kết thúc bài phát biểu khép lại nhiệm kỳ - Ảnh: Reuters.

<font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">Ông Obama ôm ông Biden trên sân khấu sau bài phát biểu - Ảnh: Reuters.</span></font>

Ông Obama ôm ông Biden trên sân khấu sau bài phát biểu - Ảnh: Reuters.

<font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">Nhiều người Mỹ đã tranh thủ buổi lễ này để bày tỏ tình cảm với Tổng thống sắp mãn nhiệm - Ảnh: Reuters.</span></font>

Nhiều người Mỹ đã tranh thủ buổi lễ này để bày tỏ tình cảm với Tổng thống sắp mãn nhiệm - Ảnh: Reuters.

<font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">Ông Obama và vợ con cùng vợ chồng Phó tổng thống Biden trên sân khấu phát biểu kết thúc nhiệm kỳ ở Chicago, ngày 11/1 - Ảnh: Reuters.</span></font>

Ông Obama và vợ con cùng vợ chồng Phó tổng thống Biden trên sân khấu phát biểu kết thúc nhiệm kỳ ở Chicago, ngày 11/1 - Ảnh: Reuters.

<font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm cũng ngầm chỉ trích các chủ trương chính sách của Tổng thống đắc cử Donald Trump – Ảnh: Reuters.</span></font>

Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm cũng ngầm chỉ trích các chủ trương chính sách của Tổng thống đắc cử Donald Trump – Ảnh: Reuters.

<div><font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">Trong bài phát biểu, ông Obama đã kêu gọi người dân Mỹ nỗ lực giữ vững các giá trị Mỹ và chống lại sự phân biệt đối xử - Ảnh: Reuters.</span></font></div>

Trong bài phát biểu, ông Obama đã kêu gọi người dân Mỹ nỗ lực giữ vững các giá trị Mỹ và chống lại sự phân biệt đối xử - Ảnh: Reuters.

<font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">Một cửa hiệu với tấm biển trên cửa sổ ghi dòng chữ “cảm ơn Tổng thống Obama” ở Chicago ngày 10/1 - Ảnh: Reuters.</span></font>

Một cửa hiệu với tấm biển trên cửa sổ ghi dòng chữ “cảm ơn Tổng thống Obama” ở Chicago ngày 10/1 - Ảnh: Reuters.

<font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">Phó tổng thống Joe Biden cùng vợ là Jill Biden, đệ nhất phu nhân Michelle Obama và con gái Malia trong lễ chào cờ trước bài phát biểu của ông Obama - Ảnh: Reuters.</span></font>

Phó tổng thống Joe Biden cùng vợ là Jill Biden, đệ nhất phu nhân Michelle Obama và con gái Malia trong lễ chào cờ trước bài phát biểu của ông Obama - Ảnh: Reuters.

<font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">Ông Obama sẽ chính thức kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 19/1. Ngày 20/1, ông Donald Trump sẽ nhậm chức, trở thành Tổng thống thứ 45 của Mỹ - Ảnh: Reuters.</span></font>

Ông Obama sẽ chính thức kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 19/1. Ngày 20/1, ông Donald Trump sẽ nhậm chức, trở thành Tổng thống thứ 45 của Mỹ - Ảnh: Reuters.

<font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">Bà Michelle và con gái lớn Malia trong lễ phát biểu từ biệt của ông Obama. Con gái út của nhà Obama là Sasha không có mặt tại buổi lễ vì đang bận thi học kỳ ở Washington - Ảnh: Reuters.</span></font>

Bà Michelle và con gái lớn Malia trong lễ phát biểu từ biệt của ông Obama. Con gái út của nhà Obama là Sasha không có mặt tại buổi lễ vì đang bận thi học kỳ ở Washington - Ảnh: Reuters.

<font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">Ông Obama cố ngăn lệ trong bài phát biểu tràn đầy cảm xúc - Ảnh: Reuters.</span></font>

Ông Obama cố ngăn lệ trong bài phát biểu tràn đầy cảm xúc - Ảnh: Reuters.

<font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">Vợ chồng ông Obama rời sân khấu sau bài phát biểu - Ảnh: Reuters.</span></font>

Vợ chồng ông Obama rời sân khấu sau bài phát biểu - Ảnh: Reuters.

<font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">Ông Obama lên sâu khấu phát biểu từ biệt người dân sau 8 năm làm Tổng thống Mỹ - Ảnh: Reuters.</span></font>

Ông Obama lên sâu khấu phát biểu từ biệt người dân sau 8 năm làm Tổng thống Mỹ - Ảnh: Reuters.

<font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">Người dân Mỹ xếp hàng vào dự lễ phát biểu từ biệt của ông Obama ở Chicago ngày 10/1 - Ảnh: Reuters.</span></font>

Người dân Mỹ xếp hàng vào dự lễ phát biểu từ biệt của ông Obama ở Chicago ngày 10/1 - Ảnh: Reuters.

<font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">Ông Obama lau nước mắt trong bài phát biểu cuối cùng trên cương vị Tổng thống Mỹ - Ảnh: Reuters.</span></font>

Ông Obama lau nước mắt trong bài phát biểu cuối cùng trên cương vị Tổng thống Mỹ - Ảnh: Reuters.

<font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">Ông Obama ôm đệ nhất phu nhân Michelle Obama sau bài phát biểu từ biệt nhiều cảm xúc - Ảnh: Reuters.</span></font>

Ông Obama ôm đệ nhất phu nhân Michelle Obama sau bài phát biểu từ biệt nhiều cảm xúc - Ảnh: Reuters.

<font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">Ông Obama trong bài phát biểu từ biệt ngày 10/1 tại Chicago - Ảnh: Reuters.</span></font>

Ông Obama trong bài phát biểu từ biệt ngày 10/1 tại Chicago - Ảnh: Reuters.

<font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm Barack Obama vẫy tay chào đám đông khi lên sân khấu phát biểu từ biệt chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ, ngày 10/1 tại Chicago - Ảnh: Reuters.</span></font>

Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm Barack Obama vẫy tay chào đám đông khi lên sân khấu phát biểu từ biệt chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ, ngày 10/1 tại Chicago - Ảnh: Reuters.