Mỹ hứng vụ xả súng trường học thứ 23 trong năm nay

Mỹ hứng vụ xả súng trường học thứ 23 trong năm nay

Thăng Điệp

Những vụ xả súng liên tiếp càng làm căng thẳng thêm cuộc tranh cãi về việc làm thế nào giữ cho các trường học được an toàn...

Mỹ hứng vụ xả súng trường học thứ 23 trong năm nay

Nắng nóng 40-50 độ, dịch vụ giao thực phẩm lên ngôi ở Dubai

Hoài Thu

Một startup thậm chí còn thử nghiệm giao 900 chiếc bánh kẹp một ngày bằng máy bay không người lái...