Tổng thống 93 tuổi của Zimbabwe từ chức, chấm dứt gần 40 năm cầm quyền

Tổng thống 93 tuổi của Zimbabwe từ chức, chấm dứt gần 40 năm cầm quyền

Bình Minh

Người Zimbabwe đổ ra đường ăn mừng việc nhà lãnh đạo già nhất thế giới chấp nhận từ bỏ quyền lực...

Tổng thống 93 tuổi của Zimbabwe từ chức, chấm dứt gần 40 năm cầm quyền

Việt Nam an toàn nhất thế giới trước nguy cơ khủng bố

Kim Tuyến

Việt Nam nằm trong nhóm nước xếp thứ 130 với mức độ tác động của khủng bố bằng không hoặc gần như bằng không...