Trung Quốc và EU dẫn đầu Cách mạng công nghiệp thứ 3

Có 3 yếu tố quan trọng tạo ra Cách mạng công nghiệp lần thứ 3, đó là năng lượng tái sinh, công nghệ dự trữ và hệ thống điện phân phối ổn định...

Thu Trà

25/02/2008 09:11

Theo Reuters, Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) đang dẫn đầu cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 3, mở đường cho một kỷ nguyên kinh tế bền vững trong thế kỷ 21.

Có 3 yếu tố quan trọng tạo ra Cách mạng công nghiệp lần thứ 3, đó là năng lượng tái sinh, công nghệ dự trữ và hệ thống điện phân phối ổn định. Hướng đến tương lai, mỗi chính phủ cần khám phá các con đường chế tạo năng lượng mới và thành lập các mô hình kinh tế mới, với mục tiêu đạt được là lượng khí thải vào môi trường gần như ở mức con số không.

EU đang trên con đường hướng tới Cách mạng công nghiệp thứ 3 bằng cách đưa ra các cam kết bắt buộc đối với mọi thành viên là, nguồn năng lượng được sản xuất từ năng lượng tái sinh trong năm 2020 chỉ ở mức 20%.

Trong khi đó, trong “Kế hoạch 5 năm” lần thứ 11, Trung Quốc cam kết sẽ xây dựng năng lượng tái sinh với mức khí thải CO2 15% trong năm 2020.