Áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt mới đối với bia, rượu

Tổng cục Thuế vừa có công văn về việc triển khai thực hiện Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt...

Từ 1/1/2010 đến 31/12/2012, bia có mức thuế tiêu thụ đặc biệt là 45%.

Y Nhung

18/01/2010 17:05

Tổng cục Thuế vừa có Công văn số 5371/TCT-CS gửi cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai thực hiện Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Theo đó, đối với rượu từ 20 độ trở lên từ 1/1/2010 đến hết ngày 31/12/2012 áp dụng thuế suất 45%. Còn từ ngày 1/1/2013 sẽ áp dụng thuế suất là 50%. Mức thuế suất trên cũng được áp dụng với bia.

Cũng từ ngày 1/1/2010, rượu dưới 20 độ được áp dụng mức thuế suất 25%. Trước đó các sản phẩm này có thuế suất từ 40-75%.

"Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng hoá là giá chưa có thuế giá trị gia tăng và không loại trừ giá trị vỏ bao bì", trích nội dung Công văn số 5371/TCT-CS.

Đối với mặt hàng bia lon, giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá chưa có thuế giá trị gia tăng và không được trừ giá trị vỏ lon bia theo mức 3.800 đồng/lít bia hộp như trước ngày 1/1/2010.

Đối với mặt hàng bia chai, nếu cơ sở sản xuất bán bia chai có đặt tiền cược vỏ chai, định kỳ hàng quý cơ sở sản xuất và khách hàng phải thực hiện quyết toán số tiền đặt cược vỏ chai. Số tiền đặt cược tương ứng giá trị số vỏ chai không thu hồi được phải đưa vào doanh thu tính thuế tiêu thụ đặc biệt.

Được biết, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt được Quốc hội thông qua ngày 14/11/2008 và có hiệu lực áp dụng từ ngày 1/4/2009. Riêng các quy định đối với mặt hàng rượu và bia có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2010.