Mũ bảo hiểm sẽ được “bảo vệ”

Từ nay đến hết tháng 4/2008 sẽ ban hành quy chuẩn mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy...

Theo kết quả kiểm tra, thử nghiệm vừa qua, vẫn còn rất nhiều lô mũ bảo hiểm không đảm bảo chất lượng về độ xung động, nhãn mác xuất xứ, kiểu dáng...

Phan Đức

25/04/2008 09:14

Từ nay đến hết tháng 4/2008 sẽ ban hành quy chuẩn mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy.

Đó là thông tin từ Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, ngày 24/4. Theo đó, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này sẽ quy định mức giới hạn các chỉ tiêu liên quan đến an toàn đối với mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy; cũng như các yêu cầu về quản lý chất lượng đối với mũ bảo hiểm sản xuất trong nước, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường.

Đặc biệt, quy chuẩn tập trung phát huy được sức mạnh, đặt lợi ích của người tiêu dùng lên trên và không làm ảnh hưởng đến quy trình sản xuất hiện nay của các doanh nghiệp.

Theo kết quả kiểm tra, thử nghiệm vừa qua, vẫn còn rất nhiều lô mũ bảo hiểm không đảm bảo chất lượng về độ xung động, nhãn mác xuất xứ, kiểu dáng...

Do đó, quy chuẩn cũng sẽ quy định việc nhãn hàng dán bên ngoài thân mũ phải ghi rõ tên sản phẩm, nhà sản xuất, ngày sản xuất... đối với mũ nội địa. Còn đối với mũ nhập khẩu phải ghi rõ xuất xứ hàng hoá, tên và địa chỉ nhà nhập khẩu, cỡ mũ, ngày sản xuất.