SCIC cấp học bổng cho sinh viên kinh tế - tài chính

SCIC trao học bổng cho 15 sinh viên xuất sắc thuộc các trường đại học tại Hà Nội và Tp.HCM...

Đây là hoạt động thường niên của SCIC bắt đầu từ năm 2008.

Hoàng Ly

09/11/2010 16:15

Ngày 8/11, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tổ chức trao học bổng cho 15 sinh viên xuất sắc chuyên ngành kinh tế - ngân hàng - tài chính thuộc các trường đại học tại Hà Nội và Tp.HCM.

Đây là hoạt động thường niên trong chương trình “Nâng bước tài năng trẻ” do SCIC tổ chức từ năm 2008 dành cho sinh viên tại các trường đại học chuyên ngành kinh tế - ngân hàng - tài chính trên khắp cả nước.

Thông qua chương trình học bổng này, những sinh viên xuất sắc trong ngành kinh tế - tài chính không chỉ nhận được một khoản kinh phí hỗ trợ, mà còn có cơ hội tham gia các khóa đào tạo, hội thảo, thực tập… do SCIC tổ chức.

Để đạt học bổng SCIC, các sinh viên chuyên ngành kinh tế - ngân hàng - tài chính cần có kết quả học tập từ khá trở lên, có phẩm chất cá nhân, hoài bão và trình độ tiếng Anh tốt, thể hiện được tư duy logic và kỹ năng phân tích và tổng hợp vấn đề - những phẩm chất cần thiết đối với một nhà đầu tư tài chính.