Nông dân nhổ bỏ, người tiêu dùng vẫn phải mua rau củ đắt 10 lần

Nông dân nhổ bỏ, người tiêu dùng vẫn phải mua rau củ đắt 10 lần

Duyên Duyên

Đây là "điệp khúc" từ nhiều năm nay mà nguyên nhân không nằm ngoài khâu sản xuất và phân phối...


Nông dân nhổ bỏ, người tiêu dùng vẫn phải mua rau củ đắt 10 lần

Bộ Công Thương chủ trì tổ chức chiến dịch Giờ Trái Đất 2018

Trà My

Trong 1 giờ tắt đèn hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2017, Việt Nam đã tiết kiệm được 471.000 kWh điện...