Thái Lan điều tra lần 2 biện pháp tự vệ với thép tấm

Thái Lan điều tra lần 2 biện pháp tự vệ với thép tấm

Duyên Duyên

Nếu lượng xuất khẩu của Việt Nam chiếm trên 3% tổng lượng nhập khẩu của Thái Lan thì có thể sản phẩm của Việt Nam cũng sẽ bị điều tra...

Thái Lan điều tra lần 2 biện pháp tự vệ với thép tấm

Những "Câu lạc bộ" xuất khẩu trên 3 tỷ USD

Dương Ngọc

Tỷ trọng kim ngạch của các mặt hàng xuất khẩu trên 3 tỷ USD của cả nước 6 tháng đầu năm nay là 67,8%...