VietinBank gia hạn tuyển dụng làm việc tại Đà Nẵng, Tp.HCM

VietinBank là ngân hàng hàng đầu Việt Nam đang có nhu cầu tuyển dụng 11 vị trí làm việc tại Khối Thương hiệu và Truyền thông tại Đà Nẵng và Tp.HCM...

VietinBank tuyển dụng 11 chỉ tiêu Khối Thương hiệu và Truyền thông tại Đà Nẵng, TP. HCM.

P.V

10/04/2017 16:00

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) là ngân hàng hàng đầu Việt Nam đang có nhu cầu tuyển dụng 11 vị trí làm việc tại Khối Thương hiệu và Truyền thông tại Đà Nẵng và Tp. HCM. Thời gian nhận hồ sơ đến hết 17/4/2017.

1. Vị trí tuyển dụng ở Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng:

Vị trí họa sỹ - thiết kế đồ họa: 1 chỉ tiêu.

Vị trí thiết kế nội thất: 1 chỉ tiêu.

Vị trí Marketing truyền thông: 1 chỉ tiêu.

Vị trí Quản trị thương hiệu và ISO: 1 chỉ tiêu.

Vị trí Phóng viên Hội tụ: 1 chỉ tiêu.

2. Vị trí tuyển dụng ở Văn phòng đại diện tại Tp. HCM

Vị trí họa sỹ - Thiết kế đồ họa: 1 chỉ tiêu.

Vị trí thiết kế nội thất: 1 chỉ tiêu.

Vị trí Marketing truyền thông: 1 chỉ tiêu.

Vị trí quản trị thương hiệu và ISO: 1 chỉ tiêu.

Vị trí phóng viên hội tụ: 1 chỉ tiêu

Vị trí quay dựng phim: 1 chỉ tiêu.

* Thông tin chi tiết:

Website: http://tuyendung.vietinbank.vn.