thoigiadat

  • Quảng Ninh thanh tra việc

    Quảng Ninh thanh tra việc "thổi giá" đất tại Vân Đồn

    - 14/03/2019 08:02 0

    UBND tỉnh Quảng Ninh giao Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập đoàn thanh tra để thực hiện thanh tra quản lý sử dụng đất đai tại huyện Vân Đồn sau khi có tin thổi giá đất...