Phó thủ tướng: “TPP đưa tới áp lực cải cách từ bên trong”

Phó thủ tướng: “TPP đưa tới áp lực cải cách từ bên trong”

Hoàng Anh Minh

Theo Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh, về tổng thể, tiến trình đàm phán gia nhập TPP của Việt Nam đang diễn ra tích cực...

Bộ trưởng Vinh đánh giá tái cơ cấu ngân hàng

Bộ trưởng Vinh đánh giá tái cơ cấu ngân hàng Nguyên Hà

Việc triển khai đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng và đề án xử lý nợ xấu đã đưa lại kết quả nhất định...

HỢP TÁC VỚI
BÌNH LUẬN