76.000 doanh nghiệp được tính thêm vào quy mô GDP

76.000 doanh nghiệp được tính thêm vào quy mô GDP

Vy Vy

Lần thu thập thông tin này sẽ "quét" hết ở tất cả các ngành, các lĩnh vực chỉ trừ kinh tế ngầm và kinh tế bất hợp pháp vì không có khả năng thu thập thông tin...

76.000 doanh nghiệp được tính thêm vào quy mô GDP

Việt Nam phản đối tàu Trung Quốc lại xâm phạm vùng biển

Hà Minh

Ngày 13/8/2019 tàu khảo sát Hải Dương 8 và một số tàu hộ tống của Trung Quốc đã trở lại hoạt động xâm phạm vùng biển Việt Nam...