Đến lúc “tuyên chiến” với “dễ làm khó bỏ” trong làm luật?

Đến lúc “tuyên chiến” với “dễ làm khó bỏ” trong làm luật?

Nguyên Thảo

Chủ tịch Quốc hội thúc đẩy việc sửa hai luật mà theo ông là “lõi của phát triển”...

Quản vốn nhà nước: Bao giờ có cơ quan độc lập?

Quản vốn nhà nước: Bao giờ có cơ quan độc lập? Nguyên Hà

Quan điểm về mô hình đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp còn rất khác nhau...

HỢP TÁC VỚI
BÌNH LUẬN