Thủ tướng: Không để tình trạng "có 300 lạng việc này mới xong"

Thủ tướng: Không để tình trạng "có 300 lạng việc này mới xong"

Bảo Quyên

Thủ tướng đề cập hàng loạt tồn tại nổi cộm trong đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước như tham nhũng, phí bôi trơn, lãng phí, vô cảm của cán bộ...

Thủ tướng: Không để tình trạng "có 300 lạng việc này mới xong"

Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng: GDP 3 năm tới có thể ở mức 6,85%

Bảo Quyên

Các chuyên gia cho rằng, những năm tới, động lực tăng trưởng hiện nay khó duy trì tính bền vững...