Sẽ kiểm tra việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ trong cả nước

Sẽ kiểm tra việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ trong cả nước

Hà Minh

Một trong những nhiệm vụ công tác những tháng cuối năm 2018 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng...

Sẽ kiểm tra việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ trong cả nước

5 dự án đường sắt đô thị đội vốn thêm 132.000 tỷ đồng

KIỀU LINH

Theo tính toán, 5 dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đội vốn tới 132.576 tỷ đồng ...