Kỷ luật nguyên Thứ trưởng Giao thông Nguyễn Hồng Trường

Kỷ luật nguyên Thứ trưởng Giao thông Nguyễn Hồng Trường

Bảo Quyên

Vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Hồng Trường là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, ngành Giao thông vận tải và cá nhân ông Trường...

Kỷ luật nguyên Thứ trưởng Giao thông Nguyễn Hồng Trường

Yêu cầu loạt doanh nghiệp ngành giao thông phải công bố thông tin

KIỀU LINH

Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các doanh nghiệp triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng quy định về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước...