Gỡ vướng mắc Luật Đầu tư 2014

Gỡ vướng mắc Luật Đầu tư 2014

Anh Nhi

Bổ sung khái niệm “tổ chức kinh tế có sở hữu chi phối của nhà đầu tư nước ngoài”...

Gỡ vướng mắc Luật Đầu tư 2014

"Tắc vốn" vay ODA từ Hàn Quốc, dự án 41 cầu 1.800 tỷ phải dừng

Bạch Huệ

Bộ Giao thông Vận tải khẳng định việc dừng đề xuất vay vốn ODA Hàn Quốc cho dự án không tác động đến việc thu hút, vận động vốn vay ODA Hàn Quốc...