Quản vốn nhà nước: Bao giờ có cơ quan độc lập?

Quản vốn nhà nước: Bao giờ có cơ quan độc lập?

Nguyên Hà

Quan điểm về mô hình đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp còn rất khác nhau...

Nhận 4.000 đơn khiếu nại - tố cáo, chỉ 2% đúng thẩm quyền

Nhận 4.000 đơn khiếu nại - tố cáo, chỉ 2% đúng thẩm quyền Nguyên Hà

Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và môi trường báo cáo trước phiên trả lời chất vấn trực tiếp...

HỢP TÁC VỚI
BÌNH LUẬN