Một năm, Việt Nam xử lý hơn 700 đảng viên tham nhũng, cố ý làm trái

Một năm, Việt Nam xử lý hơn 700 đảng viên tham nhũng, cố ý làm trái

Hà Minh

"Đây là bước đột phá trong công tác kiểm tra, kỷ luật của Đảng", Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói...

Một năm, Việt Nam xử lý hơn 700 đảng viên tham nhũng, cố ý làm trái

2018 có thể bán vốn Nhà nước gấp 6,5 lần năm ngoái

Bình Minh

Năm 2017, Chính phủ đã thu về 6 tỷ USD từ việc bán cổ phần, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ trả lời Bloomberg...