Thông qua Luật Giáo dục: Không quy định tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai

Thông qua Luật Giáo dục: Không quy định tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai

Nguyễn Lê

Luật Giáo dục (sửa đổi) quy định: tiếng Việt là ngôn ngữ chính thức dùng trong cơ sở giáo dục...

Thông qua Luật Giáo dục: Không quy định tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai

Thủ tướng yêu cầu báo cáo tình trạng thiếu nhân lực hàng không

AN NHIÊN

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải báo cáo tổng thể về nhân lực ngành hàng không...