“Mong có nhiều tư lệnh ngành quyết liệt hơn”

“Mong có nhiều tư lệnh ngành quyết liệt hơn”

Nguyên Thảo

Chia sẻ của một doanh nhân trước thềm Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam...

Yêu cầu khôi phục vận tải hành khách Bắc - Nam bằng đường biển

Yêu cầu khôi phục vận tải hành khách Bắc - Nam bằng đường biển Từ Nguyên

Tổng kinh phí đầu tư cho phát triển đội tàu từ nay đến năm 2020 khoảng từ 20.000 đến 30.000 tỷ đồng...

HỢP TÁC VỚI
BÌNH LUẬN