“Hai cái nhất” của một kỳ họp Quốc hội

“Hai cái nhất” của một kỳ họp Quốc hội

Nguyên Vũ

Số lượng đại biểu chất vấn nhiều nhất, Thủ tướng dành nhiều thời gian nhất trực tiếp trả lời chất vấn...

“Hai cái nhất” của một kỳ họp Quốc hội

Kiểm soát cho vay dự án BOT giao thông, sở hữu chéo ngân hàng

Nguyên Vũ

Quốc hội nêu yêu cầu với lĩnh vực ngân hàng, sau chất vấn tại kỳ họp thứ tư...