Cảnh báo nhiều trang thông tin điện tử giả danh Quốc hội

Cảnh báo nhiều trang thông tin điện tử giả danh Quốc hội

Hà Vũ

Văn phòng Quốc hội vừa gửi đến các vị đại biểu Quốc hội thông báo về các trang thông tin điện tử mạo danh...

Cảnh báo nhiều trang thông tin điện tử giả danh Quốc hội

Chưa thêm phương án xử lý tài sản bất minh, "vẫn chống tham nhũng mạnh mẽ"

Nguyên Vũ

Sau khi bỏ phương án xử lý tài sản bất minh thì luật có còn thể hiện thái độ mạnh mẽ trong phòng chống tham nhũng hay không?...