Thủ tướng: Nút thắt lớn nhất hạn chế sự phát triển là thể chế, nút thắt về tư duy

Thủ tướng: Nút thắt lớn nhất hạn chế sự phát triển là thể chế, nút thắt về tư duy

AN NHIÊN

Nếu không thay đổi về tư duy kinh tế thì dẫu có điều chỉnh thể chế cũng vẫn là thể chế cũ, là “bình mới rượu cũ”, không thể có đột phá...

Thủ tướng: Nút thắt lớn nhất hạn chế sự phát triển là thể chế, nút thắt về tư duy

Cán bộ, đảng viên phải nêu gương "đã uống rượu bia, không lái xe"

Hà Vũ

Thủ tướng yêu cầu lưu ý xử lý hành vi vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông nghiêm minh, không nể nang, không có vùng cấm...