318 đại biểu Quốc hội không đồng ý tăng giờ làm thêm

318 đại biểu Quốc hội không đồng ý tăng giờ làm thêm

Nguyễn Lê

Sát ngày thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi) quan điểm của các vị đại biểu Quốc hội vẫn rất khác nhau về quy định giờ làm thêm...

318 đại biểu Quốc hội không đồng ý tăng giờ làm thêm

Đại biểu lo "Quốc hội mất quyền kiểm soát hoạt động xây dựng luật"

Nguyễn Lê

Nếu "đổi vai" cơ quan giải trình, tiếp thu luật từ Quốc hội như hiện hành sang Chính phủ là "Quốc hội mất quyền kiểm soát hoạt động xây dựng luật", theo đại biểu Nguyễn Mai Bộ...