Thủ tướng cách chức Chủ tịch tỉnh Khánh Hoà

Thủ tướng cách chức Chủ tịch tỉnh Khánh Hoà

Hà Vũ

Thủ tướng Chính phủ vừa ký các quyết định thi hành kỷ luật lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa...

Thủ tướng cách chức Chủ tịch tỉnh Khánh Hoà

Đi làm vào ngày Tết Dương lịch hưởng lương thế nào?

Nhật Dương

Tết Dương lịch năm 2020, người lao động chỉ được nghỉ một ngày duy nhất thay vì được nghỉ bù thêm ngày cuối tuần như năm ngoái...