Hội nhập quốc tế: Thắng không kiêu, bại không nản

Hội nhập quốc tế: Thắng không kiêu, bại không nản

Nguyên Hà

Thủ tướng chỉ ra một số kết quả của hội nhập quốc tế và những hạn chế cần khắc phục...

Hội nhập quốc tế: Thắng không kiêu, bại không nản

Yêu cầu xem lại đề xuất áp giá sàn các dự án PPP

Nguyên Hà

Đề xuất áp giá sàn các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) từ 1.200 tỷ đồng trở lên được nhận định sẽ làm mất cơ hội của cả địa phương và doanh nghiệp...