Cả Hà Nội và Tp.HCM đều chưa duyệt đề án tái cơ cấu kinh tế

Cả Hà Nội và Tp.HCM đều chưa duyệt đề án tái cơ cấu kinh tế

Nguyên Vũ

Ngày mai (1/11), Quốc hội sẽ giám sát tối cao về thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong ba lĩnh vực trọng tâm...

Chính thức rút đề xuất chi ngân sách xử lý nợ xấu

Chính thức rút đề xuất chi ngân sách xử lý nợ xấu Nguyên Thảo

Chính phủ cho hay nợ xấu đến cuối tháng 9/2014 chiếm 3,88% tổng dư nợ tín dụng toàn hệ thống...

HỢP TÁC VỚI
BÌNH LUẬN