Bắt khẩn cấp Chủ tịch Công ty Nhiệt điện Quảng Ninh

Bắt khẩn cấp Chủ tịch Công ty Nhiệt điện Quảng Ninh

Song Hà

Ngày 22/3, ông Lê Duy Hạnh đã được Công an tỉnh Quảng Ninh gửi giấy triệu tập lên làm việc về hành vi làm giả nhiều loại giấy tờ...

Bắt khẩn cấp Chủ tịch Công ty Nhiệt điện Quảng Ninh

Ba phương án di dời trụ sở 13 bộ ngành ra khỏi trung tâm Hà Nội

Lan Ca

Tây Hồ Tây, Mễ Trì và kết hợp cả hai khu vực tây Hồ Tây và Mễ Trì, là ba phương án di dời 13 trụ sở bộ, ngành ra khỏi trung tâm Hà Nội...