Sửa Luật Đầu tư công: Không cẩn thận còn rối hơn!

Sửa Luật Đầu tư công: Không cẩn thận còn rối hơn!

Nguyễn Lê

Chính phủ muốn sửa toàn diện Luật Đầu tư công, nhưng Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho rằng chỉ sửa một số điều thật cần thiết...

Sửa Luật Đầu tư công: Không cẩn thận còn rối hơn!

Văn bản hướng dẫn luật, tránh bắt doanh nghiệp thêm nhiều giấy tờ

KIỀU LINH

Kiến nghị các bộ, ngành đẩy nhanh tiến độ xây dựng văn bản pháp lý hướng dẫn thực hiện Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa...