Nhìn lại chặng đường 30 năm đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Nhìn lại chặng đường 30 năm đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Nguyễn Văn Toàn

Đầu tư nước ngoài du nhập những phương thức đầu tư, kinh doanh mới vào Việt Nam, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ đời sống nhân dân...

Nhìn lại chặng đường 30 năm đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU có thể ký kết trước mùa hè 2018

Xuân Yên

EVFTA dự kiến được ký kết trước mùa hè năm 2018 và sau đó sẽ được phê chuẩn bởi Nghị viện châu Âu và Quốc hội Việt Nam. Kế hoạch ký kết trước đó là vào tháng 12/2017...