22/5/2016, ngày bầu đại biểu Quốc hội khóa 14

Ông Nguyễn Sinh Hùng được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia...

Ngày bầu cử là Chủ Nhật, 22/5/2016 đã được 100% các vị đại biểu có mặt nhấn nút tán thành.

Nguyễn Lê

24/11/2015 08:41

Sáng 24/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội xem xét, quyết định ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo đó, ngày bầu cử là Chủ Nhật, 22/5/2016 đã được 100% các vị đại biểu có mặt nhấn nút tán thành.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định số lượng của Hội đồng Bầu cử Quốc gia là 21 thành viên và giới thiệu ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội khóa 13 để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng.

Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết cơ sở của sự giới thiệu này là căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Sau khi các đoàn đại biểu Quốc hội thảo luận về dự kiến nhân sự Chủ tịch Hội đồng, việc bầu chức danh này sẽ diễn ra vào chiều cùng ngày với hình thức bỏ phiếu kín.

Tiếp đó, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia trình bày tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn danh sách phó chủ tịch và ủy viên Hội đồng.

Theo dự kiến, 4 phó chủ tịch Hội đồng gồm: một phó chủ tịch Quốc hội, phó chủ tịch nước, một phó thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

16 ủy viên Hội đồng gồm 3 phó chủ tịch Quốc hội (để trực tiếp phụ trách 3 tiểu ban của Hội đồng), Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng ban Công tác đại biểu, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Các vị bộ trưởng sẽ tham gia Hội đồng gồm có bộ trưởng các bộ: Quốc phòng, Công an, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông.

Việc thành lập Hội đồng Bầu cử Quốc gia với cơ cấu như trên cũng đã được Quốc hội biểu quyết thông qua với 100% phiếu thuận.