Cấm quảng cáo casino dưới mọi hình thức

Việc quảng cáo dịch vụ này chỉ được phép đặt trong các cơ sở lưu trú du lịch và phải đảm bảo người ở bên ngoài không nghe, không nhìn thấy được...

Để mở kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài, doanh nghiệp phải có vốn điều lệ tối thiểu 200 tỷ đồng.

Bảo Anh

06/01/2017 10:20

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 175/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013  về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, có hiệu lực từ 15/2/2017.

Theo đó, để kinh doanh trò chơi điện tử cho người nước ngoài, doanh nghiệp phải có vốn điều lệ tối thiểu 200 tỷ đồng. Một doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh dịch vụ này chỉ được mở tại một địa điểm kinh doanh duy nhất.

Bên cạnh đó, nghị định mới cũng sửa đổi quy định đối với máy, thiết bị, trong đó đó các máy trò chơi điện tử có thưởng được sử dụng trong điểm kinh doanh phải là máy mới 100%, có thông số kỹ thuật do nhà sản xuất máy trò chơi điện tử có thưởng công bố và đã được tổ chức kiểm định độc lập hoạt động tại các nước G7 cấp chứng nhận kiểm định.

Tỷ lệ trả thưởng cố định tối thiểu đối với các máy giật xèng là 90% (đã bao gồm giải thưởng tích lũy) và được cài đặt sẵn trong máy. Trường hợp doanh nghiệp thay đổi tỷ lệ trả thưởng phải đảm bảo tỷ lệ trả thưởng không thấp hơn tỷ lệ trả thưởng tối thiểu theo quy định, doanh nghiệp phải làm thủ tục kiểm định lại trước khi đưa máy vào sử dụng và phải quy định cụ thể tỷ lệ trả thưởng trong Thể lệ trò chơi.

Trong quá trình sử dụng nếu các máy trò chơi điện tử có thưởng bị hư hỏng hoặc cần bảo dưỡng định kỳ, doanh nghiệp được quyền tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa nhưng không được phép can thiệp vào tỷ lệ trả thưởng. Nếu việc bảo dưỡng, sửa chữa máy trò chơi điện tử có thưởng liên quan đến các bộ phận làm thay đổi tỷ lệ trả thưởng thì doanh nghiệp phải thuê tổ chức kiểm định độc lập để kiểm định lại trước khi đưa máy vào sử dụng.

Đặc biệt, nghị định quy định, việc quảng cáo dịch vụ này chỉ được phép đặt trong các cơ sở lưu trú du lịch và phải đảm bảo người ở bên ngoài không nghe, không nhìn thấy được.

Cấm doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ này quảng cáo dưới mọi hình thức và phải tuân thủ đầy đủ các quy định khác của pháp luật về quảng cáo.

Định kỳ 3 năm một lần, các bộ ngành được giao và địa phương phải kiểm tra doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ này để xem xét khả năng tiếp tục duy trì hoặc thu hồi giấy phép. Nếu cá nhân kinh doanh dịch vụ này không có phép phạt từ 90 – 100 triệu đồng; mức phạt tăng gấp đôi đối với tổ chức. Nếu kinh doanh sai địa điểm so với  giấy phép bị phạt từ 180 - 200 triệu đồng.