Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án thép 3 tỷ USD tại Quảng Ngãi

Đây là dự án thép có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Tập đoàn Hoà Phát...

Dự án thép của Hoà Phát sẽ sản xuất các loại thép chất lượng cao mà Việt Nam đang thiếu.

Bạch Dương

26/01/2017 18:39

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng về việc đồng ý chủ trương đầu tư Dự án khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất tại Khu Kinh tế Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, xét trên đề xuất của đề Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về chủ trương đầu tư Dự án khu liên hợp sản xuất gang thé Hòa Phát Dung Quất tại Khu Kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến đồng ý với kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chủ trương đầu tư Dự án khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất.

Chính phủ giao Bộ Công Thương thẩm định thiết kế cơ sở của Dự án theo quy định tại Nghị định số 59 ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng, trong đó đảm bảo nhà đầu tư tuân thủ các cam kết về công nghệ, thiết bị và các tiêu chuẩn kỹ thuật, môi trường theo quy định của pháp luật.

Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND Quảng Ngãi giám sát nhà đầu tư thực hiện các cam kết về công nghệ thiết bị sản xuất quy định tại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án theo quy định pháp luật về môi trường phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi xây dựng phương án quan trắc, giám sát về môi trường đối với Dự án, đảm bảo nhà đầu tư tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và các cam kết về môi trường quy định tại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Trước đó, Chính phủ đã yêu cầu 7 bộ cho ý kiến bằng văn bản về chủ trương đầu tư Dự án khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát tại Khu kinh tế Dung Quất của tỉnh Quảng Ngãi với mức đầu tư 60.000 tỷ đồng. Dự án có công suất 4 triệu tấn, sản xuất thép dài, thép dây cuộn, thép xây dựng, thép thanh vằn...

Thời gian thực hiện dự án là 50 năm kể từ ngày được cấp phép, triển khai trên phần đất 372,7 ha, vốn góp tự có của nhà đầu tư 20.000 tỷ đồng, còn lại 40.000 tỷ đồng sẽ được huy động từ bên ngoài.