Nỗi lo kinh tế thụt lùi từ một bản báo cáo "nóng"

Nỗi lo kinh tế thụt lùi từ một bản báo cáo "nóng"

Châu Minh

Với nhiều vấn đề liên quan đến kinh tế xã hội, kỳ họp thứ 10 sẽ diễn ra trong tuần tới có thể sẽ là Kỳ họp nóng nhất trong nhiệm kỳ QH khóa XIII…...

Nỗi lo kinh tế thụt lùi từ một bản báo cáo "nóng"

Đang xem xét tư cách đại biểu Quốc hội của Phó bí thư Đồng Nai

Nguyên Vũ

Các cơ quan chức năng đang xem xét tư cách đại biểu Quốc hội của bà Phan Thị Mỹ Thanh...