“Không để xảy ra xung đột vũ trang trên biển”

“Không để xảy ra xung đột vũ trang trên biển”

Nguyễn Lê

Hai bộ trưởng quốc phòng Việt - Trung thống nhất thiết lập đường dây liên lạc thường xuyên...

“Xử lý tham nhũng chưa tạo được niềm tin của dân”

“Xử lý tham nhũng chưa tạo được niềm tin của dân” Nguyên Hà

Theo Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, vẫn còn tình trạng bao che, dung túng cho hành vi tham nhũng của cán bộ...