“Không để tài sản quốc gia này chiếm đoạt tài sản quốc gia khác”

“Không để tài sản quốc gia này chiếm đoạt tài sản quốc gia khác”

Nguyên Hà

Có lẽ đã đến lúc cần đưa thêm vào Bộ luật hình sự một tội danh mới là “tham nhũng nhà công vụ...

Kiểm soát thu nhập quan chức: Cần nghị quyết Quốc hội

Kiểm soát thu nhập quan chức: Cần nghị quyết Quốc hội Nguyên Thảo

Đề nghị ban hành nghị quyết của Quốc hội về kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn...