Việt - Trung thống nhất 3 nội dung quan trọng

Việt - Trung thống nhất 3 nội dung quan trọng

P.V

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh hội kiến với Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình...

“Ngoại giao đã phối hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền”

“Ngoại giao đã phối hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền” P.V

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh nêu những nhiệm vụ lớn của ngành ngoại giao Việt Nam hiện tại...