Phân công 7 uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Phân công 7 uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư

P.V

Ông Đinh Thế Huynh là Thường trực Ban Bí thư, ông Phạm Minh Chính là Trưởng ban Tổ chức Trung ương...

Ông Đinh La Thăng làm Bí thư Tp.HCM

Ông Đinh La Thăng làm Bí thư Tp.HCM Nhật Nam

Ông Đinh La Thăng từng trải qua nhiều vị trí công tác trước khi đảm nhiệm vị trí Bí thư Thành uỷ Tp.HCM...