Trung tuần tháng 11, Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm

Trung tuần tháng 11, Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm

Nguyên Vũ

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá 13 sẽ khai mạc vào ngày 20/10 và dự kiến bế mạc vào ngày 29/11 tại Thủ đô Hà Nội...

Nhận 4.000 đơn khiếu nại - tố cáo, chỉ 2% đúng thẩm quyền

Nhận 4.000 đơn khiếu nại - tố cáo, chỉ 2% đúng thẩm quyền Nguyên Hà

Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và môi trường báo cáo trước phiên trả lời chất vấn trực tiếp...