Nhận 4.000 đơn khiếu nại - tố cáo, chỉ 2% đúng thẩm quyền

Nhận 4.000 đơn khiếu nại - tố cáo, chỉ 2% đúng thẩm quyền

Nguyên Hà

Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và môi trường báo cáo trước phiên trả lời chất vấn trực tiếp...

Nợ xấu tăng, Thống đốc nói gì?

Nợ xấu tăng, Thống đốc nói gì? Nguyên Hà

Đến cuối tháng 8/2014, VAMC đã mua dư nợ gốc hơn 56 ngàn tỷ nợ xấu với giá mua hơn 46 ngàn tỷ đồng...