99,54% công chức tại Việt Nam “hoàn thành nhiệm vụ”

99,54% công chức tại Việt Nam “hoàn thành nhiệm vụ”

Nguyễn Lê

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình đưa ra các số liệu thống kê chi tiết về năng lực của công chức, viên chức...

5 cách chống “lạm phát” cấp phó của Bộ trưởng Thái Bình

5 cách chống “lạm phát” cấp phó của Bộ trưởng Thái Bình Nguyên Hà

Từ 8h45 sáng 18/11, Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình sẽ trực tiếp đăng đàn trả lời chất vấn tại Quốc hội...