Giảm thêm 5 ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh

Giảm thêm 5 ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh

Nguyễn Lê

Dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) mới nhất vừa được gửi xin ý kiến đại biểu chỉ còn 6 ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh...

Ban Kinh tế Trung ương phối hợp công tác với Bộ Công an

Ban Kinh tế Trung ương phối hợp công tác với Bộ Công an Mai Minh

Ngày 26/9 đã diễn ra lễ ký quy chế phối hợp công tác giữa Ban Kinh tế Trung ương và Bộ Công an...