Chủ tịch Quốc hội: “Kiên quyết bảo vệ độc lập chủ quyền”

Chủ tịch Quốc hội: “Kiên quyết bảo vệ độc lập chủ quyền”

Nguyễn Lê

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 7 của Quốc hội, sáng 24/6...

Lùi biểu quyết về lấy phiếu tín nhiệm để “chất lượng tốt hơn”

Lùi biểu quyết về lấy phiếu tín nhiệm để “chất lượng tốt hơn” Nguyên Hà

Một số vị đại biểu lo lắng, nếu Quốc hội dừng sửa Nghị quyết 35 thì sẽ gây băn khoăn trong cử tri...