Thẻ căn cước công dân sẽ thay thế giấy tờ nào?

Thẻ căn cước công dân sẽ thay thế giấy tờ nào?

Nguyễn Lê

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về những vấn đề khác nhau của Luật Căn cước công dân...

Việt Nam hoan nghênh nghị quyết của Thượng viện Hoa Kỳ

Việt Nam hoan nghênh nghị quyết của Thượng viện Hoa Kỳ Ngô Trang

Bộ Ngoại giao Việt Nam chính thức lên tiếng trước nghị quyết của Thượng viện Hoa Kỳ về tình hình biển Đông...