Bộ Ngoại giao có 8 thứ trưởng

Bộ Ngoại giao có 8 thứ trưởng

Ngô Trang

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký quyết định bổ nhiệm hai thứ trưởng Bộ Ngoại giao...

Đèo Cả “sửa sai”, ông Hồ Nghĩa Dũng rút khỏi Hội đồng Quản trị

Đèo Cả “sửa sai”, ông Hồ Nghĩa Dũng rút khỏi Hội đồng Quản trị Hoàng Anh Minh

Nguyên Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng sẽ không còn là thành viên Hội đồng Quản trị của công ty Đèo Cả...