“Quốc hội cần ra nghị quyết về biển Đông”

“Quốc hội cần ra nghị quyết về biển Đông”

Nguyên Hà

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa: "Tôi tin đa số đại biểu Quốc hội cũng có mong muốn này"...

Thủ tướng: Việt - Trung cần tiếp tục đàm phán

Thủ tướng: Việt - Trung cần tiếp tục đàm phán P.V

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì...