“Không bao giờ nhân nhượng trong bảo vệ chủ quyền”

“Không bao giờ nhân nhượng trong bảo vệ chủ quyền”

Nguyên Vũ

Thượng tướng Võ Tiến Trung, Giám đốc Học viện Quốc phòng, nói về vấn đề giải quyết tranh chấp chủ quyền...

Nhân sự Đại hội 12: “Cần bản lĩnh để bầu người bản lĩnh”

Nhân sự Đại hội 12: “Cần bản lĩnh để bầu người bản lĩnh” Nguyên Vũ

Mỗi đại biểu ngoài tham khảo sự giới thiệu của Ban Chấp hành Trung ương, thì còn có nhiều kênh khác...