Khi Bộ trưởng 3 kỳ họp Quốc hội 2 lần lên “ghế nóng”

Khi Bộ trưởng 3 kỳ họp Quốc hội 2 lần lên “ghế nóng”

Nguyên Thảo

Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình là thành viên Chính phủ duy nhất được chọn đăng đàn tới hai lần trong ba kỳ họp Quốc hội...

Đánh giá tín nhiệm: “Làm dở, báo cáo hay càng dễ mất điểm”

Đánh giá tín nhiệm: “Làm dở, báo cáo hay càng dễ mất điểm” Nguyên Thảo

Lần thứ hai tiến hành, “áp lực” cả với người được lấy phiếu và người bỏ phiếu có tăng lên?...