“Quốc hội phải có thực quyền về tiền và người”

“Quốc hội phải có thực quyền về tiền và người”

Nguyên Hà

Các vị đại diện cho dân ở cơ quan quyền lực cao nhất góp ý sửa Luật Tổ chức Quốc hội, sáng 8/9...

Luật hóa lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội?

Luật hóa lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội? Nguyên Hà

Dự thảo Luật Tổ chức Quốc hội mới nhất đã bổ sung một điều riêng về lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội...