Đến lúc “tuyên chiến” với “dễ làm khó bỏ” trong làm luật?

Đến lúc “tuyên chiến” với “dễ làm khó bỏ” trong làm luật?

Nguyên Thảo

Chủ tịch Quốc hội thúc đẩy việc sửa hai luật mà theo ông là “lõi của phát triển”...

Sắp chất vấn Thống đốc về xử lý nợ xấu

Sắp chất vấn Thống đốc về xử lý nợ xấu Nguyên Hà

Thống đốc Nguyễn Văn Bình là thành viên Chính phủ hiếm hoi hai lần trả lời chất vấn do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức...