“Thủ tướng nên giải trình trước dân về nợ xấu, nợ công”

“Thủ tướng nên giải trình trước dân về nợ xấu, nợ công”

Nguyễn Lê

Quy định Thủ tướng báo cáo trước nhân dân những vấn đề quan trọng được nhiều đại biểu đánh giá cao...

Giới hạn quân hàm cấp tướng, Bộ trưởng lo “anh em tâm tư”

Giới hạn quân hàm cấp tướng, Bộ trưởng lo “anh em tâm tư” Nguyễn Lê

Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền (Lâm Đồng) nhận xét, giờ đi đâu cũng gặp tướng...