“Bộ Chính trị khẳng định chủ quyền là không thể nhân nhượng”

“Bộ Chính trị khẳng định chủ quyền là không thể nhân nhượng”

Hoàng Giang

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trả lời phỏng vấn về việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981...

Góc nghị trường: Biển Đông lại “về”

Góc nghị trường: Biển Đông lại “về” Nguyên Thảo

Không chỉ một vị đại biểu cho rằng Quốc hội cần có tuyên bố chính thức hay ra nghị quyết về biển Đông...