Thủ tướng nhắc các bộ trưởng thực hiện lời hứa

Thủ tướng nhắc các bộ trưởng thực hiện lời hứa

Từ Nguyên

Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương nghiên cứu, trả lời các kiến nghị cử tri gửi đến Quốc hội tại kỳ họp thứ bảy...

Yêu cầu Trung Quốc không tái diễn hạ đặt trái phép giàn khoan

Yêu cầu Trung Quốc không tái diễn hạ đặt trái phép giàn khoan P.V

Thủ tướng: Việt Nam sẵn sàng cùng Trung Quốc và các bên liên quan đàm phán hòa bình...