Sau hành xử “kỳ lạ”, ông Hoàng Hữu Phước viết blog xin lỗi

Sau hành xử “kỳ lạ”, ông Hoàng Hữu Phước viết blog xin lỗi

Nguyên Hà

Đại biểu Hoàng Hữu Phước đã có bài viết được hiểu như lời xin lỗi đối với đại biểu Trương Trọng Nghĩa...

“Muốn ứng cử Quốc hội, phải trắc nghiệm thần kinh”

“Muốn ứng cử Quốc hội, phải trắc nghiệm thần kinh” Nguyễn Lê

Nhiều đại biểu đoàn Tp.HCM không ngần ngại bày tỏ quan điểm về dự án Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội...