Có thể tăng lương tối thiểu từ 1/7/2013

Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ báo cáo Quốc hội phương án tăng lương...

Tổng kinh phí cần cho việc này khoảng 1 tỷ USD (20.700 tỷ đồng), trong đó ngân sách địa phương phải lo 3.300 tỷ đồng.

Nguyên Sa

31/10/2012 10:24

Tăng mức tiền lương tối thiểu chung cho cán bộ công chức, viên người về hưu, người có công ở mức 100.000 đồng/người/tháng trong 6 tháng bắt đầu từ 1/7/2013 là phương án đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ báo cáo Quốc hội tại phiên thảo luận sáng 31/10.

Đây là phương án được đưa ra, sau khi các cuộc thảo luận ở tổ và ở hội trường cả ngày 30/10 chứng kiến nhiều vị đại biểu đã đề nghị cần phải cân đối ngân sách để tăng lương.

Dù trước đó, Thủ tướng đã báo cáo trước Quốc hội là, do cân đối ngân sách nhà nước năm 2013 rất khó khăn, chưa bố trí được nguồn, đề nghị Quốc hội giao Chính phủ tính toán cụ thể, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và thực hiện ngay khi có điều kiện, trước hết là đối với người có công, cán bộ hưu trí.

Bộ trưởng Huệ cho biết, để có thể đảm bảo tăng lương theo lộ trình từ 1/5/2013 cần khoảng 3 tỷ USD, và điều này vượt quá khả năng ngân sách 2013, do ngân sách 2012 đạt thấp và mức tăng thu 2013 cũng rất khó khăn.

Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Huệ cho biết Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo dự kiến trình Quốc hội xem xét quyêt định phương án tăng mức tiền lương tối thiểu chung cho cán bộ công chức, viên người về hưu, người có công (khoảng 8 triệu người) mức 100.000 đồng/người/tháng trong 6 tháng bắt đâu từ 1/7/2013.

Tổng kinh phí cần cho việc này khoảng 1 tỷ USD (20.700 tỷ đồng), trong đó ngân sách địa phương phải lo 3.300 tỷ đồng.

Bộ trưởng giải thích thêm, do các dự toán thu năm sau đã ở mức rất cao nên không tăng thêm các khoản dự toán thu mà dự kiến sẽ giảm đầu tư công 10.000 tỷ đồng, cho phép ban hành trái phiếu Chính phủ 2013 mức 55 - 60 nghìn tỷ đồng, tiết kiệm chi ngân sách trung ương 10%, ngân sách địa phương cũng tiết kiệm 10% chi thường xuyên…, và cân đối từ một số khoản khác.

"Đây là phương án tích cực và khả thi nhất có thể tính đến, Chính phủ cố gắng giảm lạm phát để tăng thu nhập thực tế cho cán bộ công chức và người hưởng lương", ông Huệ nói.