Công bố kết quả bầu Tổng bí thư sáng 28/1

Chiều 23/1, Đại hội Đảng lần thứ 12 bắt đầu thảo luận về nhân sự...

Theo chương trình Đại hội, sáng Chủ Nhật (24/1) các đoàn đại biểu thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu Ban Chấp hành Trung ương khoá mới.

Nguyên Vũ

23/01/2016 14:49

Chiều 23/1, Đại hội Đảng lần thứ 12 nghe báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khoá 11 về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá 12.
 
Sau đó, Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết về số lượng Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ mới.
 
Bầu Tổng bí thư ngày 27/1

Theo thông tin trước Đại hội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 dự kiến có 200 vị, gồm 180 uỷ viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết (khoá 11 có 175 ủy viên chính thức và 25 ủy viên dự khuyết).

Số lượng tái cử dự kiến khoảng 55-60% (đổi mới khoảng 40-45%).
 
Theo chương trình Đại hội, sáng Chủ Nhật (24/1), các đoàn đại biểu thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu Ban Chấp hành Trung ương khoá mới.
 
Tại đây, các vị trưởng đoàn phổ biến về báo cáo của Đoàn Chủ tịch những thông tin cần thiết trong danh sách giới thiệu nhân sự ứng cử Ban Chấp hành khoá 12 (nếu có).
 
Thời gian còn lại, các đại biểu nghiên cứu danh sách giới thiệu ứng cử, đề cử Ban Chấp hành khoá 12 (chính thức và dự khuyết) do Ban Chấp hành Trung ương khoá 11 chuẩn bị.
 
Chiều cùng ngày, các đại biểu vẫn làm việc tại đoàn, trao đổi tiếp về tiêu chuẩn, cơ cấu, danh sách đề cử Ban Chấp hành Trung ương khoá mới và nghiên cứu các tài liệu hồ sơ về nhân sự.
 
Sau đó các đại biểu ghi phiếu ứng cử, đề cử vào Ban Chấp hành khoá mới.

Đến 15h, Đoàn Chủ tịch nghe các trưởng đoàn báo cáo về danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung) vào ban chấp hành khoá 12.
 
Sáng thứ Hai (25/1), Đoàn Chủ tịch sẽ thông báo tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung) Ban Chấp hành Trung ương khoá 12 đến các đoàn.
 
Cũng tại đoàn, đại biểu ghi phiếu xin rút khỏi danh sách đề cử, ứng cử Ban Chấp hành khoá mới (nếu có). Tiếp đó, Đoàn Chủ tịch họp để xem xét các trường hợp xin rút.
 
Buổi chiều, tại hội trường, Đoàn Chủ tịch báo cáo với đại hội về việc bầu cử và danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút trước khi đại hội thực hiện quy trình để biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử Ban Chấp hành Trung ương khoá 12 và tiến hành bầu ban kiểm phiếu.
 
Đầu giờ sáng 26/1, đại biểu nhận danh sách bầu cử chính thức tại đoàn, ghi phiếu bầu cử Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ mới tại đoàn. Điều này được một số vị đại biểu nhận xét là hợp lý, có thời gian để đại biểu cân nhắc và tập trung hơn khi ghi phiếu ở hội trường.
 
9h30 ngày 26/1, đại biểu tiến hành bỏ phiếu tại hội trường và kết quả sẽ được công bố vào cuối chiều cùng ngày.
 
Cả ngày 27/1, Ban Chấp hành Trung ương khoá 12 họp hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.
 
Kết quả bầu cử các chức danh nói trên sẽ được công bố tại phiên bế mạc Đại hội vào sáng thứ Năm, ngày 28/1.

Yêu cầu với Ban Chấp hành khóa mới

Trước đó, Thường trực Ban Bí thư, ông Lê Hồng Anh, khi trả lời phỏng vấn TTXVN đã cho biết những yêu cầu với Ban Chấp hành Trung ương khoá mới.
 
Đó là, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 phải thật sự là một tập thể đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí, hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân chủ và chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; có tầm nhìn chiến lược; có trí tuệ, tư duy đổi mới, sáng tạo; tiêu biểu cho toàn Đảng về tính chiến đấu, tính kỷ luật; gắn bó mật thiết với nhân dân, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân; đủ uy tín, năng lực lãnh đạo đất nước trong giai đoạn phát triển mới.
 
Có số lượng và cơ cấu hợp lý để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, tăng cường số lượng ủy viên Trung ương Đảng ở các vị trí, địa bàn, lĩnh vực công tác quan trọng. Bảo đảm tính kế thừa và phát triển liên tục.
 
Việc giới thiệu nhân sự, nói chung phải trên cơ sở quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo; giữ vững nguyên tắc, quy chế, quy định, phát huy trách nhiệm, dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan trong giới thiệu, đánh giá, lựa chọn nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước; chống các biểu hiện cơ hội, tham vọng quyền lực, vận động, cục bộ, phe cánh, lợi ích nhóm...; cảnh giác với những âm mưu của các thế lực thù địch phá hoại, gây rối nội bộ.
 
Ông Lê Hồng Anh cũng cho biết quy định uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 phải là những đồng chí tiêu biểu của Đảng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác; bảo đảm tiêu chuẩn chung của cán bộ theo Nghị quyết Trung ương 3 khóa 8 về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước.