Đại hội Đảng 12: Chiều 23/1 sẽ nghe báo cáo nhân sự

Phiên họp trù bị đã thông qua chương trình làm việc, quy chế bầu cử tại Đại hội Đảng lần thứ 12...

Công tác chuẩn bị trước thềm Đại hội Đảng lần thứ 12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, nơi diễn ra Đại hội - Ảnh: BBC.

Nguyễn Lê

20/01/2016 11:34

Sáng 20/1, phiên họp trù bị Đại hội Đảng 12 đã thông qua chương trình làm việc của Đại hội, bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, quy chế bầu cử tại Đại hội và thông qua báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.

Theo quy chế bầu cử được thông qua, ủy viên Trung ương Đảng khóa 11 nếu không nằm trong danh sách tái cử sẽ không được ứng cử, đề cử và nhận đề cử.

Sáng 21/1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ điều hành phiên họp, mời Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lên khai mạc Đại hội. Sau đó, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ lên đọc báo cáo chung của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về các văn kiện Đại hội.

Tiếp theo, ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội 12 sẽ đọc báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11.

Chiều 21/1, các đoàn sẽ thảo luận về văn kiện đại hội.

Hai ngày 22 và 23/1, Đại hội sẽ tiến hành thảo luận ở hội trường về văn kiện. Đến chiều 23/1, theo một nguồn tin, Đại hội sẽ bắt đầu nghe báo cáo về nhân sự.

Dự kiến chiều 26/1, sẽ có kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ mới, còn việc bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng bí thư sẽ diễn ra trong ngày 27/1.