1. Thời sự
22:42 - Thứ Sáu, 17/3/2017 Print

Đề xuất tăng lương hưu cho nhiều đối tượng từ 1/7 tới

Hàng loạt đối tượng đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đều là đối tượng có thể được điều chỉnh tăng...

Đề xuất tăng lương hưu cho nhiều đối tượng từ 1/7 tới

Căn cứ quan trọng để tăng lương hưu cho nhiều đối tượng là Nghị quyết số 27/2016 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Bảo Quyên
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa công bố lấy ý kiến góp ý vào dự thảo nghị định trình Chính phủ ban hành quy định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc.

Theo đó, từ ngày 1/7 tới, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng được đề xuất tăng thêm 7,4% đối với nhóm các đối tượng đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng trước ngày 1/7/2017.

Cơ quan soạn thảo nghị định cho biết, nếu được thông qua, các nhóm đối tượng dưới đây sẽ được thụ hưởng từ chính sách này.

Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang theo quyết định số 41/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.

Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại nghị định số 92/2009, nghị định số 121/2003 và nghị định số 09/1998 của Chính phủ đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng.

Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quyết định số 91/2000, quyết định số 613 của Thủ tướng Chính phủ; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quyết định số 130 của Hội đồng Chính phủ và quyết định số 111-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng.

Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo quyết định số 142/2008 quyết định số 38/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quyết định số 53/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quyết định số 62/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho hay, căn cứ quan trọng để xây dựng dự thảo nghị định nói trên là Nghị quyết số 27/2016 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Trong đó, Quốc hội đã giao nhiệm vụ cho Chính phủ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.210.000 đồng/tháng lên 1.300.000 đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 1/7/2017.
 

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết.