Giảm tai nạn giao thông: Quá nửa tỉnh, thành chưa đạt yêu cầu

Chỉ có 30/63 địa phương thực hiện được yêu cầu của Quốc hội là giảm cả ba tiêu chí...

Hệ thống hạ tầng giao thông vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân.

Nguyên Vũ

11/10/2017 11:54

Thực hiện mục tiêu giảm tai nạn giao thông ở tất cả các địa phương trên cả ba tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương là yêu cầu được nêu tại nghị quyết của Quốc hội từ hai năm trước.

Gửi báo cáo thực hiện nghị quyết này đến các vị đại biểu Quốc hội, Bộ Giao thông -  vận tải cho biết đã đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông, nâng cao năng lực, trách nhiệm của các lực lượng thực thi công vụ...

Kết quả, từ 16/12/2016 đến 15/8/2017 trên toàn quốc xảy ra 12.775 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.422 người, bị thương 10.534 người.

So với cùng kỳ năm 2016 thì tai nạn giao thông đã giảm sâu cả ba tiêu chí với số vụ giảm 859, người chết giảm 318 và bị thương giảm 1.226.

Nhưng, chỉ có 30/63 địa phương thực hiện được yêu cầu của Quốc hội là giảm cả ba tiêu chí, 28/63 địa phương có tai nạn giao thông tăng từ 1 đến 2 tiêu chí và đáng chú ý là 5 tỉnh tăng cả ba tiêu chí. Trong số các tỉnh tăng cả ba tiêu chí có Tuyên Quang, Hậu Giang, Lai Châu...

Tại Hà Nội, trong kỳ báo cáo xảy ra 1005 vụ, giảm 40 vụ, 345 người chết, giảm 32 người, bị thương 397 người, giảm 437 người.

Một số nguyên nhân được nêu tại báo cáo là ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị cấp cơ sở chưa quyết liệt trong thực hiện các giải pháp về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, dẫn đến hiệu lực, hiệu quả trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông còn chưa cao.

Nguyên nhân nữa là hệ thống hạ tầng giao thông đã được quan tâm đầu tư thực hiện, nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân, đặc biệt là ở Hà Nội và Tp.HCM.

Ngoài ra còn có nguyên nhân từ ý thức của người tham gia giao thông, áp lực vận tải để phát triển kinh tế - xã hội vẫn đè nặng lên hệ thống đường bộ...