Hà Nội thí điểm khoán kinh phí xe công từ ngày 1/3

Nhiều lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ được khoán kinh phí sử dụng ôtô phục vụ công tác chung khi đi công tác từ ngày 1/3 tới...

Phạm vi thực hiện thí điểm tại 9 cơ quan, đơn vị gồm các sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội và các quận Hà Đông, Long Biên, các huyện Thanh Trì, Gia Lâm - Ảnh: Tuổi trẻ.

Khánh Linh

22/02/2017 14:47

Ngày 20/2, UBND TP.Hà Nội ban hành Quyết định số 1215/QĐ-UBND thí điểm khoán kinh phí sử dụng ôtô phục vụ công tác chung khi đi công tác đối với các chức danh lãnh đạo tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố, áp dụng từ ngày 1/3 tới.

Theo đó, đối tượng áp dụng gồm các chức danh lãnh đạo có tiêu chuẩn sử dụng xe phục vụ công tác chung tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố, phó chủ tịch HĐND, UBND quận, huyện.

Phạm vi thực hiện thí điểm tại 9 cơ quan, đơn vị gồm các sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội và các quận Hà Đông, Long Biên, các huyện Thanh Trì, Gia Lâm.

Việc khoán kinh phí sử dụng ôtô phục vụ công tác chung phải đảm bảo đúng đối tượng, không phát sinh tăng chi phí hành chính hàng năm, không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Khi các cơ quan, đơn vị thực hiện thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe, toàn bộ ôtô phục vụ công tác chung do các cơ quan, đơn vị đang quản lý, sử dụng sẽ thu hồi để sắp xếp, xử lý theo quy định, đảm bảo việc sử dụng xe tiết kiệm, hiệu quả.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe được quyết định lựa chọn thực hiện khoán theo một trong hai phương thức.

Thứ nhất, căn cứ yêu cầu công tác của từng chức danh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện thí điểm khoán kinh phí sử dụng ôtô ban hành quyết định khoán kinh phí cho từng chức danh, nhưng không vượt quá mức khoán tối đa 9,3 triệu đồng/người/tháng.

Thứ hai, căn cứ yêu cầu công tác của từng chức danh, thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe cho từng chức danh theo nguyên tắc khoảng cách thực tế đi công tác hàng tháng của từng chức danh nhân đơn giá 13.000 đồng/km.

Theo quyết định này, việc sắp xếp, xử lý số xe tại các cơ quan, đơn vị thực hiện thí điểm khoán được UBND thành phố Hà Nội giao Sở Tài chính phối hợp các cơ quan, đơn vị xem xét, báo cáo UBND thành phố thu hồi toàn bộ số xe phục vụ công tác chung tại các cơ quan, đơn vị để sắp xếp, xử lý đúng tiêu chuẩn.