Hội đồng Tiền lương quốc gia có tân Chủ tịch

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp được bổ nhiệm thay cho ông Phạm Minh Huân đã nghỉ hưu...

Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp - tân Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia.

Ngô Trang

21/02/2017 12:07

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định 236/QĐ-TTg bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Tiền lương quốc gia.

Theo đó, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp được bổ nhiệm vào chức vụ trên, thay cho ông Phạm Minh Huân đã nghỉ hưu.

Hội đồng Tiền lương quốc gia do Thủ tướng thành lập từ tháng 7/2013 nhằm thực hiện chức năng tư vấn cho Chính phủ về điều chỉnh, công bố mức lương tối thiểu vùng với những nhiệm vụ cụ thể như: phân tích tình hình kinh tế - xã hội, mức sống dân cư để xác định, dự báo nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; đánh giá tình hình thực hiện mức lương tối thiểu vùng, mức tiền lương trên thị trường lao động và khả năng chi trả của doanh nghiệp để xây dựng và khuyến nghị với Chính phủ phương án tiền lương tối thiểu vùng hằng năm và từng thời kỳ.

Cùng với đó là nghiên cứu, khuyến nghị với Chính phủ mức lương tối thiểu theo giờ áp dụng đối với một số nghề, công việc không thường xuyên hoặc làm việc không trọn thời gian.

Đồng thời, tổ chức rà soát, đánh giá việc phân vùng địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng để khuyến nghị với Chính phủ điều chỉnh, bổ sung phân vùng địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng…

Cơ cấu của Hội đồng Tiền lương quôc gia có 15 thành viên, bao gồm: 5 thành viên đại diện của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 5 thành viên đại diện của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và 5 thành viên đại diện của tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở trung ương, trong đó:

Chủ tịch Hội đồng là một Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; ba phó chủ tịch hội đồng, gồm một phó chủ tịch Hội đồng là phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, một phó chủ tịch Hội đồng là phó chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và một phó chủ tịch Hội đồng là phó chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.