Hội nghị Trung ương 14 tiếp tục thảo luận nhân sự

Ban Chấp hành Trung ương cho ý kiến trực tiếp vào văn bản dự thảo báo cáo nhân sự...

Tiếp thu ý kiến của Trung ương tại hội nghị Trung ương 13, Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị đã nghiên cứu, xem xét, cân nhắc và đề nghị giới thiệu thêm một số ủy viên Trung ương khóa 11 thuộc trường hợp "đặc biệt" tái cử khóa 12.

P.V

13/01/2016 12:06

Hôm nay (13/1), hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 bước vào ngày làm việc cuối cùng.

Thông cáo báo chí từ Cổng thông tin điện tử Chính phủ cho hay, trong ngày làm việc thứ hai (12/1) của hội nghị, buổi sáng, Trung ương đã tiếp tục thảo luận về các tờ trình của Bộ Chính trị tiếp thu ý kiến Trung ương tại hội nghị Trung ương 13 để bổ sung nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa 12; dự kiến danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội 12.

Buổi chiều ngày 12/1, các ủy viên Ban Chấp hành Trung ương cho ý kiến sửa trực tiếp vào văn bản dự thảo báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa 11 về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa 12.

Khai mạc sáng 11/1, hội nghị lần này bàn về các nội dung: thảo luận, thông qua chủ trương ký Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP); tiếp tục hoàn thiện công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 12 và chuẩn bị nhân sự lãnh đạo chủ chốt khóa 12; thông qua dự kiến danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội 12.

Phát biểu trong phiên khai mạc, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, sau hội nghị Trung ương 13, trên cơ sở kết quả giới thiệu của Ban Chấp hành Trung ương, ý kiến giới thiệu của các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 11, Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị đã thảo luận, cân nhắc kỹ và thống nhất giới thiệu nhân sự lãnh đạo chủ chốt khóa 12 bao gồm các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 11 đủ tiêu chuẩn, điều kiện, trong độ tuổi và trường hợp "đặc biệt" tái cử khóa 12.

Tiếp thu ý kiến của Trung ương tại hội nghị Trung ương 13, Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị đã nghiên cứu, xem xét, cân nhắc và đề nghị giới thiệu thêm một số ủy viên Trung ương khóa 11 thuộc trường hợp "đặc biệt" tái cử khóa 12.

Theo Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, với nội dung chương trình trên đây, hội nghị Trung ương lần này thời gian họp không dài, nhưng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.