Không có tham nhũng ở dự án đường Hồ Chí Minh

Đây là công trình quan trọng quốc gia, hằng năm Chính phủ đều phải báo cáo Quốc hội tình hình thực hiện...

Một đoạn đường Hồ Chí Minh.

Nguyễn Lê

03/01/2017 07:30

Các dự án thành phần triển khai đều tuân thủ đúng trình tự, thủ tục, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực, tham nhũng... Chính phủ báo cáo Quốc hội tình hình thực hiện dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh.

Đây là công trình quan trọng quốc gia đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư từ cuối năm 2004, hằng năm Chính phủ đều phải báo cáo Quốc hội tình hình thực hiện.

Dự án có điểm đầu tại Pác Bó (Cao Bằng), điểm cuối tại Đất Mũi (Cà Mau), dài 3.183 km, tuyến chính dài 2.499 km, nhánh phía Tây dài 684 km.

Theo phân kỳ đầu tư thì đến năm 2020 hoàn thành các dự án thành phần để nối thông toàn tuyến với quy mô 2 làn xe. Sau năm 2020 sẽ nâng cấp các đoạn tuyến theo tiêu chuẩn đường cao tốc phù hợp với quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020.

Dự án được khởi công xây dựng giai đoạn 1 từ năm 2000 đến năm 2007, đã hoàn thành đoạn từ Hòa Lạc (Hà Nội) đến Tân Cảnh (Kon Tum) dài khoảng 1.350 km.

Từ cuối năm 2008, bắt đầu triển khai xây dựng các dự án thành phần thuộc giai đoạn 2 để nối thông toàn tuyến với chiều dài khoảng 1.394 km (không bao gồm các đoạn đi trùng đã và đang được đầu tư bằng các dự án khác). Đến nay, đã triển khai thi công hoàn thành khoảng 772,5 km/1.394 km tuyến chính, đạt 55,4%.  

Chính phủ cho biết, nhu cầu vốn để nối thông toàn tuyến dự án đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 2) là 104.371 tỷ đồng. Đến hết tháng 9/2016, đã huy động được tổng số 50.412 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Nhà nước và trái phiếu Chính phủ đã được bố trí đến hết tháng 9/2016 là 22.322 tỷ đồng, nguồn vốn của các dự án BOT, BT đã huy động được là 18.588 tỷ đồng, vốn ODA là 9.502 tỷ đồng.
 
Theo Chính phủ đánh giá đến nay những đoạn tuyến thuộc giai đoạn 1 và giai đoạn 2 được đưa vào khai thác đều cơ bản đảm bảo chất lượng và đã được Hội đồng nghiệm thu Nhà nước đánh giá đạt yêu cầu và chấp thuận nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng.

Về kế hoạch 2017 báo cáo cho biết sẽ khởi công dự án Cam Lộ - La Sơn theo hình thức BT, khởi công dự án Chơn Thành - Đức Hòa theo hình thức BOT.

Đồng thời, nghiên cứu chuyển đổi hình thức đầu tư dự án BOT Đoan Hùng - Chợ Bến (dài 130 km với tổng mức đầu tư  16.216 tỷ đồng) từ hình thức Hợp đồng BOT sang hình thức BOT kết hợp nguồn vốn Nhà nước như vốn ngân sách, trái phiếu Chính phủ hoặc ODA do tổng mức đầu tư lớn khó có khả năng hoàn vốn.

Việc của thời gian tới còn là nghiên cứu phương án huy động nguồn lực để thực hiện đầu tư đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn và phần còn lại của đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất - Gò Quao - Vĩnh Thuận.

Khăng định từ cơ quan báo cáo là các dự án thành phần triển khai đều tuân thủ đúng trình tự, thủ tục, tổng thể không làm tăng tổng mức vốn đầu tư không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực, tham nhũng trong quá trình thực hiện. 

Kết quả đã được thể hiện qua kết luận của Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước và thanh tra của các bộ, ngành, báo cáo nêu rõ.