Kỷ luật một số tập thể, cá nhân quân đội vi phạm

Yêu cầu tổ chức, cá nhân nghiêm túc rút kinh nghiệm và khắc phục ngay những sai phạm theo kết luận của các cơ quan chức năng...

Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương chủ trì phiên họp ngày 7/9.

Song Hà

07/09/2017 22:57

Ngày 7/9, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đã tiến hành họp để xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật một số tổ chức Đảng và cá nhân có vi phạm.

Theo đó, dưới sự chủ trì của Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đã phân tích, kết luận làm rõ các vi phạm và bỏ phiếu đề nghị thi hành kỷ luật theo thẩm quyền, bảo đảm khách quan, đúng nguyên tắc, quy định.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương yêu cầu chỉ đạo cấp ủy, tổ chức Đảng có vi phạm nghiêm túc rút kinh nghiệm và tiếp tục lãnh đạo khắc phục ngay những sai phạm theo kết luận của các cơ quan chức năng.

Trước đó, tại một hội nghị của Quân ủy Trung ương diễn ra hôm 29/8 vừa qua, Tổng bí thư  Nguyễn Phú Trọng - Bí thư Quân ủy Trung ương đã đánh giá cao những nỗ lực của Bộ Quốc phòng trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.