Ông Nguyễn Bá Cảnh vào Ban Chấp hành Đảng bộ Đà Nẵng

Ông Nguyễn Bá Cảnh là người trẻ nhất tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng...

Ông Nguyễn Bá Cảnh từng có thời gian du học tại Anh với chuyên ngành quản trị công.

Song Hà

02/08/2014 12:23

Ban chấp hành Trung ương Đảng vừa ban hành quyết định về việc chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Theo đó, 4 cán bộ được Trung ương Đảng chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2010 – 2015, gồm các ông Ngô Xuân Thắng, Ủy viên Thường trực Hội đồng Nhân dân Đà Nẵng; ông Lê Quang Nam, Giám đốc Sở Khoa học – Công nghệ Đà Nẵng; ông Đào Tấn Bằng, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn và Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng Nguyễn Bá Cảnh.

Trong đó, ông Nguyễn Bá Cảnh là người trẻ tuổi nhất, sinh năm 1983 và là con trai của ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban Nội chính Trung ương, người từng có thời gian giữ chức Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Bá Cảnh giữ chức Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng từ tháng 2/2013. Ông từng học tại Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng trước khi du học tại Anh với tấm bằng thạc sĩ quản trị công. Từ cuối năm 2011, ông Cảnh đã được bầu giữ chức vụ Phó bí thư Thường trực Thành đoàn Đà Nẵng.

Được biết, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 20 sẽ kết thúc vào năm 2015, trong đó Ban Thường vụ Thành ủy sẽ có một số nhân sự chủ chốt như Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố, trưởng các ban Đảng… nghỉ hưu.