Phát hiện hàng loạt vi phạm tại Cục Thuế Tp.HCM

Tình trạng mua bán hóa đơn của doanh nghiệp bỏ trốn diễn ra trên phạm vi diện rộng và là vấn đề nội cổm, phức tạp trên địa bàn Tp.HCM...

Trụ sở Cục thuế Tp.HCM.

Bảo Anh

13/10/2016 09:18

Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, chống thất thu ngân sách nhà nước tại Cục Thuế Tp.HCM.

Kết luận thanh tra cho thấy, có khá nhiều bất cập, thiếu sót trong công tác quản lý thuế tại cơ quan này, trong đó đáng chú ý là việc kiểm tra thường xuyên hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế không được thực hiện đầy đủ.

Cụ thể, trong 2 năm 2012-2013 tỷ lệ kiểm tra chỉ đạt 31-34%/số phải kiểm tra theo quy định nên chưa phát hiện, ngăn chặn kịp thời các trường hợp vi phạm, nhằm chống thất thu ngân sách nhà nước thông qua công tác kiểm tra.

Công tác quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng còn có khuyết điểm như: Tỷ lệ hồ sơ giải quyết chậm, thời gian chiếm tỷ lệ cao (20%); tính tiền chậm nộp đối với người nộp thuế bị xử lý qua thanh tra, kiểm tra chưa đúng theo quy định của Bộ Tài chính đối với 21.377 trường hợp, tổng số tiền tính thiếu trên 22 tỷ đồng.

Qua kiểm tra, xác minh hóa đơn phát hiện 13 doanh nghiệp sử dụng hóa đơn không đủ điều kiện để hoàn thuế, số tiền phải truy hoàn trên 1 tỷ đồng.

Đặc biệt, tình trạng nợ thuế trên địa bàn Tp.HCM hàng năm đều tăng, nhất là các khoản nợ trên 90 ngày. Tuy nhiên, Cục Thuế Tp.HCM chưa làm hết trách nhiệm, thiếu kiên quyết trong việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ thuế.

Bên cạnh đó, công tác quản lý nợ tiền đất của Cục Thuế Tp.HCM có biểu hiện buông lỏng. Việc thông báo thu nợ và cưỡng chế thu hồi nợ tiền đất chưa được cơ quan thuế chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Tình trạng mua bán hóa đơn của doanh nghiệp bỏ trốn diễn ra trên phạm vi diện rộng, và là vấn đề nội cổm, phức tạp, gây thất thu ngân sách nhà nước, tuy nhiên, các biện pháp ngăn chặn, phát hiện xử lý của Cục Thuế Tp.HCM rất hạn chế.

Quá trình tiếp nhận và xử lý hóa đơn bất hợp pháp theo thông báo của công an chuyển đến, Cục Thuế Tp.HCM cũng làm không kịp thời, có biểu hiện buông lỏng.

Có 7 trường hợp (14 tờ hóa đơn) doanh nghiệp mua hóa đơn chuyển địa điểm kinh doanh nhưng cơ quan thuế không thông báo đến cơ quan quản lý thuế mới để xử lý; 421 tờ hóa đơn bất hợp pháp do cơ quan công an chuyển đến nhưng Cục thuế Tp.HCM xử lý chậm, không triệt để, dẫn đến quá thời hiệu xử phạt.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Thuế kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với lãnh đạo Cục Thuế Tp.HCM có liên quan đến những khuyết điểm, vi phạm đã được phát hiện.

Đối với vi phạm về thuế tiêu thụ đặc biệt của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), Thanh tra Chính phủ kiến nghị truy thu nộp bổ sung ngân sách nhà nước số thuế tiêu thụ đặc biệt phát sinh tăng phát hiện qua thanh tra từ năm 2010 đến năm 2014 (do thay đổi giá tính thuế từ Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Sài Gòn sang Công ty Cổ phần Thương mại khu vực) là 2.479 tỷ đồng (đã trừ số kiến nghị truy thu năm 2013 của Kiểm toán Nhà nước).

Cục Thuế Tp.HCM tổ chức kiểm điểm và chỉ đạo kiểm điểm theo thẩm quyền với trưởng các phòng nghiệp vụ tại Văn phòng Cục Thuế Tp.HCM và Chi cục trưởng các Chi cục thuế quận, huyện; yêu cầu các đơn vị làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân lãnh đạo, công chức thuế để xảy ra các thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm và có hình thức xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.