Sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng

Thông báo kết luận về thanh tra toàn diện diện tích đất khu sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội...