Tái bổ nhiệm hai thứ trưởng Quốc phòng, Công an

Cả hai vị thứ trưởng được tái bổ nhiệm đều là ủy viên Trung ương Đảng...

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh và Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương.

Ngô Trang

21/02/2017 21:56

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định bổ nhiệm lại hai thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Cụ thể, tại Quyết định 249/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tại Quyết định 245/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an.

Hiện cơ cấu lãnh đạo Bộ Quốc phòng hiện có Bộ trưởng - Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị - Thượng tướng Lương Cường, cùng các thứ trưởng: Trung tướng Phan Văn Giang (kiêm Tổng tham mưu trưởng), Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thượng tướng Trần Đơn, Thượng tướng Bế Xuân Trường và Thượng tướng Lê Chiêm.

Trong khi đó, cơ cấu lãnh đạo Bộ Công an gồm Bộ trưởng - Thượng tướng Tô Lâm, cùng 6 thứ trưởng là: Thượng tướng Lê Quý Vương, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thượng tướng Phạm Dũng, Trung tướng Bùi Văn Thành và Trung tướng Nguyễn Văn Sơn.