Tăng trưởng GDP năm 2010 đạt 6,78%

Tăng trưởng GDP năm nay đạt được do tất cả các ngành, lĩnh vực đều đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm trước...

Giá trị gia tăng ngành công nghiệp - xây dựng đạt 7,7%, cao nhất trong các ngành cấp 1 - Ảnh: Bobi.

Anh Quân

29/12/2010 14:24

Con số trên vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố trong một bản báo cáo phát đi tại cuộc họp Chính phủ thường kỳ ngày hôm nay, 29/12. Như vậy, mục tiêu đạt mức tăng trưởng 6,5% trong năm nay đã được vượt qua.

Theo bộ này, trong điều kiện kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn sau khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới, nền kinh tế nước ta đã sớm ra khỏi tình trạng suy giảm, từng bước phục hồi và tăng trưởng khá nhanh trong năm 2010, nhất là về cuối năm.

Cụ thể, tăng trưởng GDP quý 1/2010 đạt 5,84%, nhưng đến quý 2 đã tăng 6,44%, quý 3 tăng 7,18% và quý 4 ước tăng 7,34%. Như vậy, mức tăng GDP quý 4 năm nay đạt cao nhất kể từ quý 2/2008.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng lưu ý, mức tăng trưởng GDP năm nay đạt được do tất cả các ngành, lĩnh vực đều đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Giá trị gia tăng ngành công nghiệp và xây dựng đạt cao nhất trong các ngành kinh tế cấp 1, tăng 7,7%; tiếp đến là dịch vụ tăng 7,52%; khu vực nông, lâm và thủy sản tăng năm nay tăng 2,78%.