Tăng trưởng GDP năm 2011 đạt 5,89%

Tổng cục Thống kê công bố chính thức con số tăng trưởng GDP năm nay...

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm vào quý 4 không “bứt phá” theo quy luật các năm trước.

Anh Quân

29/12/2011 09:30

Đó là số liệu chính thức vừa được Tổng cục Thống kê công bố sáng nay, 29/12. Trước đó, cũng theo cơ quan này, GDP quý 1 tăng 5,57%; quý 2 tăng 5,68%; quý 3 tăng 6,07% và quý cuối này tăng 6,1%.

“Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước năm nay tuy thấp hơn mức tăng 6,78% của năm 2010 nhưng trong điều kiện tình hình sản xuất rất khó khăn và cả nước tập trung ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô thì mức tăng trưởng trên là khá cao và hợp lý”, Tổng cục Thống kê bình luận.

Trong mức tăng 5,89% của GDP năm 2011, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4%, đóng góp 0,66 điểm phần trăm; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 5,53%, đóng góp 2,32 điểm phần trăm; và khu vực dịch vụ tăng 6,99%, đóng góp 2,91 điểm phần trăm.

Tuy nhiên, có một lưu ý từ con số trên là tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm vào quý 4 không “bứt phá” theo quy luật các năm trước.