15:39 - Thứ Tư, 8/1/2014

Thanh tra phát hiện 45 vụ có hành vi tham nhũng

Năm 2013, toàn ngành thanh tra đã phát hiện vi phạm 326.552 tỷ đồng, 4.520 ha đất...

Thanh tra phát hiện 45 vụ có hành vi tham nhũng

Trong năm 2013, ngành thanh tra đã phát hiện 45 vụ, 99 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng với số tiền 354 tỷ đồng.

Từ Nguyên
Năm 2013, toàn ngành thanh tra đã triển khai 8.921 cuộc thanh tra hành chính và 197.690 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, phát hiện vi phạm 326.552 tỷ đồng, 4.520 ha đất, con số này được Thanh tra Chính phủ công bố tại hội nghị tổng kết năm 2013, sáng 8/1.

Với kết quả đó, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 25.225 tỷ đồng, 3.653 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý 301.327 tỷ đồng, 428 ha đất; xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 3.095 tỷ đồng; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 1.586 tập thể, 2.675 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 72 vụ việc, 75 người.

Trong đó về thanh tra hành chính, Thanh tra Chính phủ tiến hành 48 cuộc thanh tra. Đến nay đã kết thúc 37 cuộc; ban hành 17 kết luận thanh tra. Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm số tiền 7.443 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 911 tỷ đồng; kiến nghị xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và xử lý khác 6.532 tỷ đồng, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định thu hồi 198 ha đất; chuyển cơ quan điều tra xử lý 9 vụ.

Thanh tra các bộ, ngành, địa phương triển khai 8.873 cuộc thanh tra, kết thúc và ban hành kết luận 8.220 cuộc; phát hiện vi phạm số tiền là 4.115 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi về cho Nhà nước 2.797 tỷ đồng, 3.030 ha đất; đã thu hồi 783 tỷ đồng, 216 ha đất; kiến nghị loại khỏi giá trị quyết toán và kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý 1.318 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 1.586 tập thể, 2.675 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 63 vụ việc, 75 cá nhân.

Đối với công tác phòng chống tham nhũng, trong năm 2013, ngành thanh tra đã phát hiện 45 vụ, 99 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng với số tiền 354 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 354 tỷ đồng; đã thu 299,6 tỷ đồng, kiến nghị xử lý hành chính đối với 10 tập thể, 104 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 26 vụ, 39 đối tượng.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Thanh tra Chính phủ, tình hình tham nhũng tiếp tục diễn biến phức tạp nhất là ở một số ngành, lĩnh vực như: đất đai, tài nguyên khoáng sản, đầu tư xây dựng, tài chính, ngân hàng... và xảy ra ở nhiều cấp, nhiều ngành, gây bức xúc, bất bình trong xã hội.

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết.