Thủ tướng bổ nhiệm lãnh đạo một số bộ ngành

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký các quyết định bổ nhiệm một số lãnh đạo của bộ ngành, cơ quan Trung ương...

Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam Trần Bình Minh.

Bảo Quyên

18/04/2017 23:05

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký các quyết định bổ nhiệm một số lãnh đạo của bộ ngành, cơ quan Trung ương.

Cụ thể, Thủ tướng bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Công, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

Thủ tướng tái bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Lợi giữ chức vụ Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.

Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam Trần Bình Minh cũng được Thủ tướng tái bổ nhiệm.

Tại Trường đại học Quốc gia Hà Nội, Thủ tướng bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, giữ chức vụ Phó giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng ký quyết định giao quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát đối với Trung tướng Trần Văn Vệ, Phó tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát.