Chính phủ:  Tăng cường phòng chống lợi ích nhóm

Chính phủ: Tăng cường phòng chống lợi ích nhóm

Nguyên Vũ

Tập trung xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém và nợ xấu theo nguyên tắc thị trường, không hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước...

Chính phủ:  Tăng cường phòng chống lợi ích nhóm

Khiếu nại đất Thủ Thiêm đã vào báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri

Hà Vũ

Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 5 của Quốc hội sáng 21/5, hai chữ "Thủ Thiêm" đã được nhắc tới...