Yêu cầu giải trình vụ vây cá mập trên nóc nhà Thương vụ Việt Nam ở Chile

Yêu cầu giải trình vụ vây cá mập trên nóc nhà Thương vụ Việt Nam ở Chile

Bạch Dương

Theo yêu cầu của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, các đơn vị cần khẩn trương xử lý sự việc và báo cáo Bộ trước ngày 25/1/2018...

Yêu cầu giải trình vụ vây cá mập trên nóc nhà Thương vụ Việt Nam ở Chile

Nước biển dâng có thể khiến Việt Nam tổn thất 10% GDP

Hà Minh

Nếu mực nước biển dâng cao 1 mét, khoảng 10-12% dân số Việt Nam bị ảnh hưởng trực tiếp và tổn thất khoảng 10% GDP...