Vụ “biệt phủ Yên Bái”: Giám đốc Sở kê khai thiếu hàng chục nghìn m2 đất

Vụ “biệt phủ Yên Bái”: Giám đốc Sở kê khai thiếu hàng chục nghìn m2 đất

Bảo Anh

Thanh tra Chính phủ kết luận: “Những vi phạm của ông Phạm Sỹ Quý đến mức phải thi hành kỷ luật một cách nghiêm minh”. ...

Vụ “biệt phủ Yên Bái”: Giám đốc Sở kê khai thiếu hàng chục nghìn m2 đất

Cử tri rất bức xúc về lạm quyền trong công tác cán bộ

Hà Vũ

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ tư của Quốc hội ...