Yêu cầu giải trình vụ vây cá mập trên nóc nhà Thương vụ Việt Nam ở Chile

Yêu cầu giải trình vụ vây cá mập trên nóc nhà Thương vụ Việt Nam ở Chile

Bạch Dương

Theo yêu cầu của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, các đơn vị cần khẩn trương xử lý sự việc và báo cáo Bộ trước ngày 25/1/2018...

Yêu cầu giải trình vụ vây cá mập trên nóc nhà Thương vụ Việt Nam ở Chile

Để lương công nhân may đủ sống, cần 2,2 tỷ USD mỗi năm

Hà Vũ

Để tăng lương thành mức đủ sống cho 2,5 triệu công nhân may mặc tại Việt Nam, sẽ cần 2,2 tỷ USD mỗi năm...