Quan chức Anh: Việt Nam “dẫn đầu thế kỷ châu Á”

Quan chức Anh: Việt Nam “dẫn đầu thế kỷ châu Á”

Bình Minh

Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh đánh giá Việt Nam đang mở ra rất nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp nước ngoài...

Quan chức Anh: Việt Nam “dẫn đầu thế kỷ châu Á”

Phó thủ tướng: Khẩn trương lập đoàn thanh tra việc đề bạt cán bộ

Nguyên Hà

Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ khẩn trương thành lập Tổ công tác về thanh tra công vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm Tổ trưởng...