Từ 2018, có thể từ bộ trưởng trở lên mới được sắm xe công

Từ 2018, có thể từ bộ trưởng trở lên mới được sắm xe công

Nguyên Vũ

Chính phủ năm 2018 chỉ bố trí mua xe ôtô theo chức danh từ cấp bộ trưởng và tương đương trở lên...

Từ 2018, có thể từ bộ trưởng trở lên mới được sắm xe công

Trái chiều luật hoá đặt cược thể thao

Nguyễn Lê

Các thành viên Chính phủ còn có ý kiến khác nhau về luật hoá đặt cược thể thao ...