Cùng buổi sáng, Chính phủ trình hai nội dung đều không thuộc thẩm quyền Thường vụ Quốc hội

Cùng buổi sáng, Chính phủ trình hai nội dung đều không thuộc thẩm quyền Thường vụ Quốc hội

Nguyên Vũ

Rất hy hữu, cả hai nội dung Chính phủ đề xuất trong cùng buổi sáng 14/12 đều không được như ý...

Cùng buổi sáng, Chính phủ trình hai nội dung đều không thuộc thẩm quyền Thường vụ Quốc hội

TKV sẽ cổ phần hóa vào 2019, nhà nước nắm trên 65% cổ phần

Nguyên Hà

Theo kế hoạch tái cơ cấu TKV, sẽ có 16 đơn vị giữ nguyên, 8 đơn vị thực hiện sáp nhập, hợp nhất, giải thể...