Từ 10/3, nhiều sở ngành của Hà Nội làm việc cả thứ 7

Mục đích của việc làm thêm cả thứ 7 là để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp...

Công chức làm thứ 7 được nghỉ bù, trường hợp cơ quan không bố trí nghỉ bù đủ số thời gian thì phải trả lương làm thêm giờ.

Bảo Quyên

03/03/2017 08:05

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc thay đổi ngày, giờ làm việc đối với các cơ quan hành chính trên địa bàn, trong đó một số cơ quan phải làm việc vào ngày thứ 7 hàng tuần.

Theo quyết định do Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành, từ ngày 10/3 tới, một số cơ quan, tổ chức phải làm việc vào sáng thứ 7 hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày tết và ngày nghỉ khác theo quy định) để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp.

Các đơn vị phải làm việc thứ 7, gồm các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường; Lao động, Thương binh và Xã hội; Xây dựng; Tư pháp; Giao thông Vận tải; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quy hoạch - Kiến trúc; Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất; UBND các quận, huyện, thị xã; UBND các phường, thị trấn.

Ngoài ra, các cơ quan của Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại thành phố cũng sẽ tổ chức làm việc vào thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của cơ quan ngành dọc cấp trên.

Các cơ quan cấp xã, các tổ chức hành chính trực thuộc Sở, cơ quan ngang Sở, các Chi cục và tổ chức tương đương…căn cứ nhu cầu thực tế, để quyết định làm việc sáng thứ 7.

UBND thành phố quyết định, cán bộ, công chức làm thứ 7 được nghỉ bù, trường hợp cơ quan không bố trí nghỉ bù đủ số thời gian thì phải trả lương làm thêm giờ.

Trước đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết, thành phố lựa chọn chủ đề công tác năm 2017 là “Năm kỷ cương hành chính” với mục đích nhằm nâng cao vai trò nêu gương, đạo đức công vụ, thái độ, văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức thủ đô tại công sở, nơi cư trú và nơi công cộng.